ngày 25/2/2020:

08 giờ 00: GM Họp Ủy ban nhân dân huyện Thường kỳ tháng 2

 
Hôm nay: ngày 24/2/2020

08 giờ 00: GM họp trực tuyến cho ý kiến điều chỉnh về mức hỗ trợ từ Quỹ người nghèo để triển khai thực hiện Kế hoạch xã hội hóa nhà ở cho người khuyết tật, trẻ mồ côi thuộc hộ nghèo


LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 02033.889567
Email: ubndct@quangninh.gov.vn