ngày 7/1/6484:

08 giờ 00: MH sơ kết công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (hội trường tầng 2 Huyện ủy, HĐND và UBND huyện)

 
Hôm nay: ngày 7/7/2020

08 giờ 00: Về việc hoãn họp sơ kết công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

14 giờ 00: GM họp Báo cáo công tác chuẩn bị và Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tại huyện Cô Tô


LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 02033.889567
Email: ubndct@quangninh.gov.vn