Hôm nay: ngày 1/10/2020

08 giờ 00: HN giao ban khối Đảng, khối MTTQ và các đoàn thể 9 tháng năm 2020

08 giờ 30: GM họp Bàn giải pháp kích cầu du lịch Quý IV năm 2020

09 giờ 00: GM họp thống nhất cách triển khai giải phóng mặt bằng phần ranh giới quy hoạch trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cô Tô và phần đất bị ảnh hưởng trong quá trình xây dựng BCHQS huyện

14 giờ 00: HN báo cáo viên quý III/2020 (hội trường tầng 3-Trụ sở Huyện ủy-HĐND và UBND huyện)

14 giờ 00: GM họp rà soát tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế thuộc nông, lâm, ngư nghiệp và lĩnh vực du lịch

14 giờ 00: GM họp rà soát công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, quy hoạch xây dựng 9 tháng đầu năm 2020


LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 02033.889567
Email: ubndct@quangninh.gov.vn