ngày 2/10/2020:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 5/10/2020:

07 giờ 00: Lễ chào cờ tổ quốc, Giao ban toàn Trung tâm, triển khai công việc đầu tuần

ngày 6/10/2020:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 7/10/2020:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 8/10/2020:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 9/10/2020:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 12/10/2020:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 13/10/2020:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 14/10/2020:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 15/10/2020:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 16/10/2020:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

 
Hôm nay: ngày 1/10/2020

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ TP UÔNG BI
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính:
Điện thoại: Fax:
Email: