ngày 26/7/2021:

07 giờ 00: Giao ban toàn Trung tâm, triển khai công việc đầu tuần

ngày 27/7/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 28/7/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 29/7/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 30/7/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

 
Hôm nay: ngày 24/7/2021


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ TP UÔNG BI
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính:
Điện thoại: Fax:
Email: