ngày 19/4/2021:

13 giờ 30: Giao ban toàn Trung tâm, triển khai công việc đầu tuần

ngày 20/4/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 21/4/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 22/4/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 23/4/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 26/4/2021:

13 giờ 30: Giao ban toàn Trung tâm, triển khai công việc đầu tuần

ngày 27/4/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 28/4/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 29/4/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 30/4/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

 
Hôm nay: ngày 18/4/2021


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ TP UÔNG BI
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính:
Điện thoại: Fax:
Email: