ngày 19/10/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 20/10/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 21/10/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 22/10/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 25/10/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 26/10/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 27/10/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 28/10/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 29/10/2021:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 1/11/2021:

07 giờ 30: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 2/11/2021:

07 giờ 30: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 3/11/2021:

07 giờ 30: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 4/11/2021:

07 giờ 30: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 5/11/2021:

07 giờ 30: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

 
Hôm nay: ngày 18/10/2021

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ TP UÔNG BI
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính:
Điện thoại: Fax:
Email: