ngày 6/4/2020:

07 giờ 05: Giao ban Trưởng các khoa, phòng.

ngày 7/4/2020:

07 giờ 05: Giao ban Trưởng các khoa, phòng.

ngày 8/4/2020:

07 giờ 05: Giao ban Trưởng các khoa, phòng.

ngày 9/4/2020:

07 giờ 05: Giao ban Trưởng các khoa, phòng.

ngày 10/4/2020:

07 giờ 05: Giao ban Trưởng các khoa, phòng.

 
Hôm nay: ngày 5/4/2020


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ TP UÔNG BI
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính:
Điện thoại: Fax:
Email: