ngày 8/7/2020:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 9/7/2020:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

ngày 10/7/2020:

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.

 
Hôm nay: ngày 7/7/2020

07 giờ 00: Giao ban trưởng các khoa, phòng.


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ TP UÔNG BI
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính:
Điện thoại: Fax:
Email: