ngày 31/1/2023:

14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lâm - GĐ Sở tham dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2023. *Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.

 
Hôm nay: ngày 28/1/2023


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ TÀI CHÍNH
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh