NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM (6/6/1941-6/6/2023)
ngày 6/6/2023:

08 giờ 00: Đ/c Phạm Văn Tiêu - PGĐ Sở tham dự cuộc họp về cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc một số dự án ĐT...*Địa điểm: Phòng họp nhà B, trụ sở UBND tỉnh.

08 giờ 00: Đ/c Hà Thị Thanh Lê - PGĐ Sở tham dự cuộc họp nghe Sở Tư pháp báo cáo dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIV. *Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.

08 giờ 00: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở tham dự cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát công tác QLNN về quy hoạch, đất đai, xây dựng tại khu vực phía Tây đảo Thẻ Vàng, xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn. *Địa điểm: UBND tỉnh.

14 giờ 00: Đ/c Hà Thị Thanh Lê - PGĐ Sở tham dự Hội nghị công bố quyết định thanh tra chuyên đề mua sắm TTB, vật tư y tế, sinh phẩm...*Địa điểm: Phòng họp số 301, tầng 3, Thanh tra tỉnh (đ/c Khanh).

15 giờ 00: Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở tham dự cuộc họp về việc thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn huyện Vân Đồn. *Địa điểm: HT tầng 13 - VP Sở Tài chính.

ngày 8/6/2023:

08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lâm - GĐ Sở tham dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 10/CT - TTg ngày 19/4/2023 của TTCP về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và Sơ kết công tác đảm bảo, trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2023. *Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.

 
Hôm nay: ngày 5/6/2023

KỶ NIỆM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (5/6/1911-5/6/2023)


14 giờ 00: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở tham dự cuộc họp về việc rà soát hồ sơ sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất theo KH số 116/KH-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh. *Địa điểm: HT tầng 13 - VP Sở Tài chính

14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lâm - GĐ Sở tham dự cuộc họp về việc nghe báo cáo công tác cung cấp điện thời gian quan, phương án đảm bảo cung cấp điện để phục vụ SX-KD và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. *Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đ/c Nam).

14 giờ 00: Đ/c Hà Thị Thanh Lê - PGĐ Sở tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. *Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ TÀI CHÍNH
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh