ngày 24/5/2022:

08 giờ 00: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. (Đ/c Nguyễn Minh Sơn-GĐ sở)(Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh, GM 230)

08 giờ 00: Mời họp nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban QLDA trồng rừng Việt Đức (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - GĐ Sở; Đ/c Vũ Duy Văn - P.GĐ Sở). Địa điểm: Tầng 10 Sở NN (GM 86)

08 giờ 00: Hội thảo thuộc dự án Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam (Đ/c...). Địa điểm: Khách sạn Fortuna Hà Nội, TP Hà Nội (GM 63/GM-CBĐKH)

08 giờ 00: Hội thảo "Giải pháp kiểm soát chất lượng tôm giống". (Địa điểm: Tp Cà Mau, GM 59)

08 giờ 30: Họp làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ (Đ/c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở). Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ. VB số 2590

14 giờ 00: Họp lấy ý kiến báo cáo kết quả điều tra đánh giá tài nguyên rừng và cập nhật hồ sơ quản lý rừng Khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Vịnh Hạ Long; báo cáo kết quả khảo sát diện tích đất trống quy hoạch là rừng phòng hộ, đặc dụng (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở, Đ/c Vũ Duy Văn - PGĐ sở). Địa điểm: Phòng họp tầng 10, Sở NN&PTNT. GM số 83

ngày 25/5/2022:

13 giờ 30: Tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phân tích chuyên sâu về năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh 2021, phương hướng giải pháp cải thiện bền vững PCI 2022 (Đ/c ....). Địa điểm: Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh. KH số 145

ngày 27/5/2022:

08 giờ 00: Hội nghị "Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Mùa và định hướng vụ Đông 2022 các tỉnh phía Bắc" (Đ/c Nguyễn Văn Đức - PGĐ sở). Địa điểm: thành phố Thái Bình, GM 200

ngày 28/5/2022:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Văn Đức PGĐ; đ/c Dương CVP; lái xe đ/c Thắng (TB số 1759/SNN&PTNT-VP ngày 27/4/2022).

08 giờ 30: Dự Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 (Đ/c). Địa điểm: KS Mường Thanh Luxury

ngày 29/5/2022:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Vũ Duy Văn PGĐ; đ/c Linh P.KTMT; lái xe đ/c Linh (TB số 1759/SNN&PTNT-VP ngày 27/4/2022).

 
Hôm nay: ngày 23/5/2022

08 giờ 00: Lịch giám sát thực hiện các Nghị quyêt của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều hành ngân sách (Đ/c Vũ Duy Văn-PGĐ sở dự) Địa điểm: Các địa phương, GM205

14 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh (Đ/c Vũ Duy Văn - PGĐ sở). Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh. GM số 561


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh