ngày 25/1/2021:

08 giờ 00: Giấy mời Thảo luận, đề xuất các giải pháp, chính sách tín dụng liên quan chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Đ/c Vũ Duy Văn-PGĐ dự)(Địa điểmL HT Tầng 10 sở NN, GM 28)

ngày 30/1/2021:

08 giờ 00: Trực tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Đ/c Nguyễn Văn Công GĐ Sở; đ/c Dương VP Sở; đ/c Chiến lái xe (TB số 5591/SNN&PTNT-VP ngày 30/12/2020)

ngày 31/1/2021:

08 giờ 00: Trực tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Đ/c Vũ Duy Văn PGĐ Sở; đ/c Vọng P.KHTC; đ/c Kiên lái xe (TB số 5591/SNN&PTNT-VP ngày 30/12/2020)

ngày 2/2/2021:

20 giờ 00: Dự lễ mít tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2021). Địa điểm: Tại Nhà hát Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (Đ/c Nguyễn Văn Công - GĐ Sở). KH số 33

 
Hôm nay: ngày 24/1/2021

08 giờ 00: Trực tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ Sở; đ/c Minh VP Sở; đ/c Đức lái xe (TB số 5591/SNN&PTNT-VP ngày 30/12/2020)


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh