NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM (6/6/1941-6/6/2023)
ngày 6/6/2023:

08 giờ 00: Nghe báo cáo kết quả rà soát công tác QLNN về quy hoạch, đất đai, xây dựng tại khu vực phía Tây đảo Thẻ Vàng, xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn (Đ.c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở). Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh, GM 446

08 giờ 00: Chương trình làm việc Tổ giám sát số 01. (Đ/c Vũ Duy Văn-PGĐ sở dự). Địa điểm: huyện Bình Liêu, Cả ngày

14 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 36 khóa XV, nhiệm kỳ 2020 -2025 để thảo luận về một số nội dung (Đ.c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở). Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy, GM 791-GM/TU

16 giờ 30: Hội nghị gặp mặt, chia tay đồng chí Ngô Hoàng Ngân, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. ĐỊa điểm: HT Tỉnh ủy (Đ.c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy, 792-GM/TU

ngày 7/6/2023:

08 giờ 00: Chương trình làm việc Tổ giám sát số 01. (Đ/c Vũ Duy Văn-PGĐ sở dự). Địa điểm: huyện Bình Liêu, Cả ngày

ngày 8/6/2023:

08 giờ 00: Họp tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ " Nghiên cứu phân vùng khu vực phát triển cây dược liệu và cây trồng chủ lực cho tỉnh Quảng Ninh dựa trên đặc trưng tài nguyên khí hậu và tài nguyên đất" (Đ.c Vũ Duy Văn - PGĐ sở). Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ. GM số 71

08 giờ 00: Chương trình làm việc Tổ giám sát số 01. (Đ/c Vũ Duy Văn-PGĐ sở dự). Địa điểm: huyện Ba Chẽ, Cả ngày

08 giờ 00: Hội nghị triển khai Chỉ thị số 10/CT - TTg ngày 19/4/2023 của TTCP về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và Sơ kết công tác đảm bảo, trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2023 (Đ/c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở). Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh, GM 406/GM-UBND

ngày 9/6/2023:

08 giờ 00: Chương trình làm việc Tổ giám sát số 01. (Đ/c Vũ Duy Văn-PGĐ sở dự). Địa điểm: huyện Ba Chẽ

ngày 10/6/2023:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Vũ Duy Văn PGĐ sở, đ/c Minh VP sở, lái xe đ/c Thắng (Thông báo số 2203/SNN&PTNT-VP ngày 30/5/2023).

ngày 11/6/2023:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Minh Sơn GĐ sở, đ/c Dương CVP sở, lái xe đ/c Chiến (Thông báo số 2203/SNN&PTNT-VP ngày 30/5/2023).

ngày 13/6/2023:

08 giờ 00: Chương trình làm việc Tổ giám sát số 01. (Đ/c Vũ Duy Văn-PGĐ sở dự). Địa điểm: Thành phố Móng Cái, Cả ngày

ngày 14/6/2023:

08 giờ 00: Chương trình làm việc Tổ giám sát số 01. (Đ/c Vũ Duy Văn-PGĐ sở dự). Địa điểm: Thành phố Móng Cái, Cả ngày

ngày 15/6/2023:

08 giờ 00: Chương trình giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh v/v triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở). Địa điểm: Phòng họp tầng 10, Sở NN&PTNT. TB số 219

ngày 17/6/2023:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Văn Đức PGĐ sở, đ/c Trung P.KHTC, lái xe đ/c Linh (Thông báo số 2203/SNN&PTNT-VP ngày 30/5/2023).

ngày 18/6/2023:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ sở, đ/c Trọng P.KTMT, lái xe đ/c Thắng (Thông báo số 2203/SNN&PTNT-VP ngày 30/5/2023).

ngày 24/6/2023:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Minh Sơn GĐ sở, đ/c Chinh VP sở, lái xe đ/c Chiến (Thông báo số 2203/SNN&PTNT-VP ngày 30/5/2023).

ngày 25/6/2023:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Vũ Duy Văn PGĐ sở, đ/c Thuật P.KHTC, lái xe đ/c Linh (Thông báo số 2203/SNN&PTNT-VP ngày 30/5/2023).

ngày 5/7/2023:

08 giờ 00: Hội chợ triển lãm công nghệ ngành thủy sản Việt Nam (Đ/c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở). Địa điểm: Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh QN. GM số 517

 
Hôm nay: ngày 5/6/2023

KỶ NIỆM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (5/6/1911-5/6/2023)


07 giờ 30: Hội nghị Chủ tịch UBND cấp huyện các tỉnh, thành phố có đê từ cáp III đến cấp đặc biệt năm 2023 (Đ.c Nguyễn Văn Đức - PGĐ sở). Địa điểm: tỉnh Nghệ An. GM số 369

08 giờ 30: Họp UBNND tỉnh: Nghe báo cáo hồ sơ quần thể di tích thương cảng Vân Đồn; Nghe báo cáo kết quả sản phẩm 03 nhiệm vụ nghiên cứu hoa học về Yên Tử (Đ.c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở). Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh. GM số 452

09 giờ 00: Thông báo kết quả kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2020 - 2022 (Đ.c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở). Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh, GM 448

14 giờ 00: Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ.c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở). Địa điểm: Hội trường BTV Tỉnh ủy. GM 788-GM/TU


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh