ngày 29/1/2023:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Văn Đức PGĐ sở, đ/c Long P.QLXDCT, lái xe đ/c Linh (Thông báo số 5639/TB-SNN&PTNT-VP ngày 30/11/2022).

ngày 31/1/2023:

14 giờ 00: Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2023 (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở). Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh, GM 38

 
Hôm nay: ngày 28/1/2023

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ sở; đ/c Trọng P.KTMT, lái xe đ/c Thắng (Thông báo số 6202/TB-SNN&PTNT-VP ngày 27/12/2022).


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh