ngày 19/4/2021:

08 giờ 00: Họp BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh quý I (Đ/c Nguyễn Văn Công-GĐ dự)(ĐỊa điểm: Trụ sở UBND tỉnh, GM 250)

14 giờ 00: Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy. (Đ/c Nguyễn Văn Công-GĐ dự)(Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy, GM 161)

ngày 20/4/2021:

08 giờ 00: Trao đổi, thống nhất một số nội dung vè chính sách trong triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2021 (Đ/c Ngô Tất Thắng-PGĐ dự)(Địa điểm: HT Tầng 10, GM 114)

08 giờ 00: GM Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu và góp ý dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025 (Đ/c Ngô Tất Thắng-PGĐ dự)(Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn, HN, GM 15)

08 giờ 00: Giấy mời về việc tham dự Lễ phát động " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021 (Đ/c Ngô Tất Thắng-PGD dự)(Địa điểm: Quảng trường chợ HL 1, GM 14)

ngày 23/4/2021:

08 giờ 00: Giấy mời Tham dự lễ công bố dự án Hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn sinh sản an toàn sinh học tại thôn Hà Tranh, xã Cộng Hòa thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh năm 2021 (Đ/c Ngô Tất Thắng-PGĐ dự)(Địa điểm: UBDN tp Cẩm Phả, GM 104)

ngày 24/4/2021:

08 giờ 00: Trực tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh lãnh đạo Sở đ/c Vũ Duy Văn PGĐ Sở, đ/c Long P.XDCT Sở, lái xe đ/c Thắng (Công văn số 1235/SNN&PTNT-VP ngày 30/03/2021)

ngày 25/4/2021:

08 giờ 00: Trực tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh lãnh đạo Sở đ/c Nguyễn Văn Công GĐ Sở, đ/c Trung P.KHTC, lái xe đ/c Đức (Công văn số 1235/SNN&PTNT-VP ngày 30/03/2021)

ngày 28/4/2021:

08 giờ 00: Giấy mời Tham dự Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021 (Đ/c Nguyễn Văn Công-GĐ dự)(Địa điểm; thành phố Cần Thơ, GM 143)

 
Hôm nay: ngày 18/4/2021

08 giờ 00: Trực tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh lãnh đạo Sở đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ Sở, đ/c Lãnh P.KHTC, lái xe đ/c Chiến (Công văn số 1235/SNN&PTNT-VP ngày 30/03/2021)


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh