ngày 9/12/2023:

08 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường - Quốc hội khóa XV khảo sát phục vụ thẩm tra quy hoạch không gian biển quốc gia, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Đ/c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở). Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh. KH số 302

08 giờ 00: Quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung: Nghị quyết 20- NQ/TU ngày 27/1/2023 của Ban Châp hành Đảng Bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT (Các Đ.c lãnh đạo sở). Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh. GM số 1051

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Vũ Duy Văn PGĐ sở; đ/c Minh VP sở; lái xe đ/c Chiến (TB số 5749/TB-SNN&PTNT-VP ngày 30/11/2023).

ngày 10/12/2023:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Văn Đức PGĐ sở; đ/c Chinh VP sở; lái xe đ/c Linh (TB số 5749/TB-SNN&PTNT-VP ngày 30/11/2023).

ngày 11/12/2023:

08 giờ 00: Tham gia chương trình diễn tập theo Quyết định số 832/QĐ-BTC. Đ.c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở dự. Địa điểm: Hạ Long - Móng Cái. GM: 832/QĐ-BTC

08 giờ 00: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Đ.c Nguyễn Văn Đức - PGĐ sở dự. Địa điểm: Huyện Bình Liêu. VB: 5711 (566)

14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Đ.c Nguyễn Văn Đức - PGĐ sở dự. Địa điểm: Huyện Hải Hà.

ngày 12/12/2023:

08 giờ 30: Giấy mời dự lễ tưởng niệm 715 năm Phật Hoàng trần Nhân Tông chùa Ngọa Vân Đông Triều. Đ.c Vũ Duy Văn - PGĐ sở dự. Địa điểm: Chùa Ngoạ Vân - Đông Triều.

ngày 13/12/2023:

08 giờ 00: Tham gia chương trình diễn tập theo Quyết định số 832/QĐ-BTC. Đ.c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở dự. Địa điểm: Hạ Long - Móng Cái. GM: 832/QĐ-BTC

08 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. KH số 353

ngày 16/12/2023:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ sở; đ/c Linh P.KTMT sở; lái xe đ/c Thắng (TB số 5749/TB-SNN&PTNT-VP ngày 30/11/2023).

ngày 17/12/2023:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Minh Sơn GĐ sở; đ/c Lãnh TP.KHTC sở; lái xe đ/c Linh (TB số 5749/TB-SNN&PTNT-VP ngày 30/11/2023).

ngày 19/12/2023:

08 giờ 00: Làm việc Đoàn giám sát ĐUK. Địa điểm: Tầng 10 Sở Nông nghiệp. GM:03-CV/GS (cả ngày)

ngày 23/12/2023:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Văn Đức PGĐ sở; đ/c Thuật P.KHTC; lái xe đ/c Chiến (TB số 5749/TB-SNN&PTNT-VP ngày 30/11/2023).

ngày 24/12/2023:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Vũ Duy Văn PGĐ sở; đ/c Long P.QLXDCT; lái xe đ/c Thắng (TB số 5749/TB-SNN&PTNT-VP ngày 30/11/2023).

ngày 30/12/2023:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ sở; đ/c Trọng P.KTMT sở; lái xe đ/c Chiến (TB số 5749/TB-SNN&PTNT-VP ngày 30/11/2023).

ngày 31/12/2023:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Minh Sơn GĐ sở; đ/c Dương CVP sở; lái xe đ/c Linh (TB số 5749/TB-SNN&PTNT-VP ngày 30/11/2023).

ngày 1/1/2024:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Văn Đức PGĐ sở; đ/c Cẩm VP sở; lái xe đ/c Thắng (TB số 5749/TB-SNN&PTNT-VP ngày 30/11/2023).

 
Hôm nay: ngày 8/12/2023

07 giờ 45: Tham dự kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở). Địa điểm: Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh. GM số 97

08 giờ 00: Hội nghị toàn quốc Chính phủ triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp (Đ/c Vũ Duy Văn - PGĐ sở). Địa điểm: Phòng họp số 01, UBND tỉnh. GM: 1058

08 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường - Quốc hội khóa XV khảo sát phục vụ thẩm tra quy hoạch không gian biển quốc gia, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Đ/c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở). Địa điểm: thành phố Móng Cái. KH số 302


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh