ngày 19/10/2021:

08 giờ 00: Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Đ/c Ngô Tất Thắng-PGĐ sở dự)(ĐỊa điểm: Trụ sở UBND tỉnh, GM 918)

08 giờ 00: Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp (Đ/c Nguyễn Văn Đức - PGĐ sở). Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh; GM 910

08 giờ 00: Tham gia luyện tập, diễn tập vận hành cơ chế Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở, Đ/c Nguyễn Văn Đức - PGĐ sở). Địa điểm: Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh. VB số 165

08 giờ 00: Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND các địa phương về công tác quản lý và sử dụng tài sản công (Đ/c Vũ Duy Văn - PGĐ sở). Địa điểm: Tp Uông Bí, GM 618

13 giờ 30: Tham gia luyện tập, diễn tập vận hành cơ chế Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở). Địa điểm: Cảng Cái Lân, Bãi Cháy, TP Hạ Long. VB số 165

14 giờ 00: Nghe công tác quản lý chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Đ/c Ngô Tất Thắng-PGĐ sở dự)(Địa điểm; HT tầng 10, GM 265)

ngày 20/10/2021:

08 giờ 00: GM Tham dự Hội nghị tham vấn nội dung Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 (ĐỊa điểm: Họp trực tuyến, GM 400)

ngày 22/10/2021:

08 giờ 30: Giấy mời Hội nghị Tổ chức khai thác thích ứng an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19, Quý IV năm 2021 (Địa điểm: Họp trực tuyến, GM 403)

ngày 23/10/2021:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Đ/c Nguyễn Minh Sơn GĐ sở. đ/c Thuật Phó P.KHTC sở, lái xe đ/c Chiến (Thông báo số 4634/SNN&PTNT-VP ngày 01/10/2021).

ngày 24/10/2021:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ sở. đ/c Sơn Phó P.XDCT sở, lái xe đ/c Đức (Thông báo số 4634/SNN&PTNT-VP ngày 01/10/2021).

ngày 30/10/2021:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Đ/c Vũ Duy Văn PGĐ sở. đ/c Minh VP sở, lái xe đ/c Thắng (Thông báo số 4634/SNN&PTNT-VP ngày 01/10/2021).

ngày 31/10/2021:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Đ/c Nguyễn Minh Sơn GĐ sở. đ/c Dương CVP sở, lái xe đ/c Chiến (Thông báo số 4634/SNN&PTNT-VP ngày 01/10/2021).

 
Hôm nay: ngày 18/10/2021

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG TW ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY ĐẢNG (18/10/1930-18/10/2021)


08 giờ 00: Tham gia luyện tập, diễn tập vận hành cơ chế Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở). Địa điểm: Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh. VB số 165

14 giờ 00: Họp giải quyết vướng mắc liên quan đến việc thực hiện dự án tuyến đường ven sông (Đ/c Vũ Duy Văn-PGĐ Sở dự). Địa điểm: Phòng họp tầng 10, GM 259

14 giờ 00: Họp giao ban của Thường trực Tỉnh ủy (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở). Địa điểm: Trụ sở Tỉnh uy, GM 310


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh