ngày 25/7/2021:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Đ/c Vũ Duy Văn PGĐ sở; đ/c Lãnh P.XDCT; lái xe đ/c Thắng (Công văn số 2907/TB-SNN&PTNT-VP ngày 06/7/2021)

09 giờ 30: làm việc tập đoàn kiểm nghiệm. kiểm dịch Trung hoa đặt Chi nhánh và phòng Lab phục vụ kiểm nghiệm, kiểm dịch thúc đẩy thông quan hàng hóa nông sản, hoa quả, thủy sản qua địa bàn tỉnh (Đ/c Ngô Tất Thắng-PGĐ Sở)(Dịa điểm: UBND tp Móng Cái, GM 191)

ngày 26/7/2021:

08 giờ 00: Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Đ/c Vũ Duy Văn - PGĐ). (Địa điểm: trụ sở UBND tỉnh, GM 556)

ngày 27/7/2021:

08 giờ 00: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy, GM 238)

08 giờ 30: Họp tham gia ý kiến các ngành để giải quyết khiếu nại của một số hộ dân tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái(Đ/c Ngô Tất Thắng - PGĐ). Địa điểm: Thanh tra tỉnh. GM số 26

14 giờ 00: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy, GM 238)

ngày 28/7/2021:

08 giờ 00: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy, GM 238)

14 giờ 00: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy, GM 238)

16 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 13 khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Địa điểm: HT Bch Đảng bộ Tỉnh, GM 239)

ngày 31/7/2021:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Đ/c Nguyễn Minh Sơn GĐ sở; đ/c Dương CVP; lái xe đ/c Chiến (Công văn số 2907/TB-SNN&PTNT-VP ngày 06/7/2021)

 
Hôm nay: ngày 24/7/2021

08 giờ 00: HỌP TRỰC TUYẾN Kiểm điểm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - GĐ) (Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh, GM 555)

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ sở; đ/c Linh P.KTMT; lái xe đ/c Kiên (Công văn số 2907/TB-SNN&PTNT-VP ngày 06/7/2021)

16 giờ 00: Kiểm tra hiện trường một số dự án trên địa bàn tỉnh (Đ/c Vũ DUy Văn-PGĐ Sở dự)( GM 545 UBND)


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh