ngày 20/9/2019:

08 giờ 00: Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 9 năm 2019 (Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;phòng KHTC;Văn phòng sở). Địa điểm: Nhà B - UBND tỉnh.(GM 726 UBND tỉnh).

ngày 21/9/2019:

08 giờ 00: Dự Đại lễ giỗ tổ Chùa Ba Vàng(Đ/c Hoàng Công Đãng - PGĐ sở). Địa điểm: Tại Chùa Ba Vàng.(GM số đến 1173 Sở NN).

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Huy - p.KTMT;đ/c Chiến - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 3404 Sở NN).

ngày 22/9/2019:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Hoàng Công Đãng - PGĐ sở;đ/c Hưng - CVP sở;đ/c Đức - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 3404 Sở NN).

ngày 24/9/2019:

14 giờ 00: Làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh vv Công tác quản lý chất lượng nhà nước về ATTP(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;Chi cục QLCL). Địa điểm: Tại Sở NN.(theo TB 649 Đoàn giám sát).

ngày 26/9/2019:

08 giờ 30: Dự hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2019(Đ/c Hoàng Công Đãng - PGĐ sở;CC PTNT). Địa điểm: TT Triển lãm và hội chợ Tân Bình - TP. HCM.(cv 3636 Sở Công thường TP HCM).

ngày 27/9/2019:

08 giờ 00: Dự diễn đàn kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản Nam Bộ(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;chi cục QLCL). Địa điểm.(GM 857 Cục Chế biến và PT nông sản).

ngày 28/9/2019:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Vương Đình Việt - PGĐ sở;đ/c Long - P.XDCT sở;đ/c Kiên - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 3404 Sở NN).

ngày 29/9/2019:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Tuấn - p.XDCT;đ/c Thắng - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 3404 Sở NN).

 
Hôm nay: ngày 19/9/2019

08 giờ 00: Họp: (1) nghe báo cáo dự thảo KH thực hiện NQ của BTV Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp; (2) Dự thảo dự án chuyển đổi rừng sản xuất sang RPH, RĐD(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;đ/c Hoàng Công Đãng - PGĐ sở;Chi cục kiểm lâm;phòng KHTC;KTMT). Địa điểm: Tại Sở NN.(GM 175 Sở NN).

08 giờ 00: Làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;phòng KHTC). Địa điểm: UBND tỉnh.(GM 723 UBND tỉnh).

08 giờ 30: Họp đối thoại, giải thích các kiến nghị của nhân dân thôn Tha Cát xã Dương Huy trong việc triển khai dự án nâng cấp hồ Cao Vân(Đ/c Vương Đình Việt - PGĐ sở;phòng XDCT;chi cục thủy lợi). Địa điểm: Tập trung tại hồ Cao Vân.(GM 171 Sở NN).

14 giờ 00: Họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;chi cục kiểm lâm;phòng KHTC). Địa điểm: Nhà B - UBND tỉnh.(GM 740 UBND tỉnh).

14 giờ 00: Dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.(GM số đến 1174 Sở NN).

14 giờ 00: Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;Văn phòng sở). Địa điểm: Phòng họp số 1, Trụ sở Tỉnh ủy. (GM 1220 Tỉnh ủy).


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh