ngày 15/11/2019:

14 giờ 00: HỌP TRỰC TUYẾN Nghe và cho ý kiến về dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh QN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Đ/c Vuơng Đình Việt - PGĐ sở). Địa điểm: Nhà B - UBND tỉnh. (GM 916 và 928 UBND tỉnh).

ngày 16/11/2019:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Vương Đình Việt - PGĐ sở;đ/c Lãnh - p.KHTC sở;đ/c Thắng - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 4344 Sở NN).

08 giờ 30: Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học thủy lợi(Đ/c Vương Đình Việt - PGĐ sở;Văn phòng sở). Địa điểm: Tại Trường ĐH Thủy lợi. (GM số đến 1400 Sở NN).

19 giờ 30: Dự lễ công bố quyết định của TTCP công nhận TP Móng Cái hoàn thành nhiệm vụ XD NTM (Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở). Địa điểm: Sân cửa khẩu Ka Long - TP Móng Cái. (GM số đến 1475 Sở NN).

ngày 17/11/2019:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Đại - p.KTMT sở;đ/c Kiên - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 4344 Sở NN).

ngày 18/11/2019:

08 giờ 30: Dự hội thảo báo cáo cuối kỳ dự án nghiên cứu xây dựng định hướng cơ chế chính sách phát triển trung tâm cung ứng nông sản Việt Nam (Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;BQL dự án Việt Đức;phòng KHTC). Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Palace - TP. Hồ Chí Minh. (GM 1275 VP Điều phối XDC NTM).

ngày 19/11/2019:

08 giờ 30: Dự hội thảo về đẩy mạnh triển khai Luật hỗ trợ DNNVV (Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;phòng KHTC). Địa điểm: Bộ KH&ĐT.(GM 148 Cục phát triển DN).

ngày 20/11/2019:

08 giờ 00: Dự hội nghị bàn tròn nâng cao giá trị tôm Việt Nam thông qua đổi mới công nghệ sản xuất (Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;chi cục thủy sản). Địa điểm: Khách sạn Nesta Cần Thơ. (GM 218 Tổng cục thủy sản).

ngày 23/11/2019:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Nhanh - Phó Bí thư Đảng ủy sở;đ/c Hưng - CVP Sở;đ/c Chiến - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 4344 Sở NN).

ngày 24/11/2019:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Vương Đình Việt - PGĐ sở;đ/c Tuấn - p.XDCT sở;đ/c Thắng - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 4344 Sở NN).

ngày 29/11/2019:

07 giờ 30: Dự tham dự diễn đàn KHCN ứng dụng CN khai thác và bảo quản sau thu hoạch trên tàu khai thác hải sản xa bờ(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;chi cục thủy sản). Địa điểm: Khách sạn Ngân hàng - TP Vũng Tàu.(GM 207 và 213 Tổng cục thủy sản).

ngày 30/11/2019:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;đ/c Vọng - p.KHTC Sở;đ/c Đức - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 4344 Sở NN).

ngày 1/12/2019:

08 giờ 00: Dự hội nghị kết nối xuất khẩu hàng hóa nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc (Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;phòng KHTC;Văn phòng sở). Địa điểm: Khách sạn Majestic - TP Móng Cái. (GM 1225 Cục CB và PTTT nông sản).

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Sơn - p.QLXD sở;đ/c Kiên - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 4344 Sở NN).

 
Hôm nay: ngày 14/11/2019

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (14/11/1945-14/11/2019)


08 giờ 00: Nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB và giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án KCN Việt Hưng (giai đoạn 2)( Đ/c Vương Đình Việt - PGĐ sở). Địa điểm: UBND tỉnh. (GM 921 UBND tỉnh).

14 giờ 00: Nghe báo cáo về việc ban hành Danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư vào các KCN (Đ/c Vương Đình Việt - PGĐ sở;phòng XDCT). Địa điểm: UBND tỉnh. (GM 930 UBND tỉnh).

14 giờ 00: Triển khai một số nội dung kết luận của đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP làm việc với UBND tỉnh QN (Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;Văn phòng Sở). Địa điểm: UBND tỉnh. (GM 927 UBND tỉnh).

14 giờ 00: Mời họp thông qua kết quả chấm điểm, đề xuất xếp giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII (2018-2019) (Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;phòng KTMT). Địa điểm: Tầng 9 - LCQ số 4. (GM 40 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật).


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh