ngày 19/1/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Đại - p. KTMT;đ/c Thắng - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 02 Sở NN).

ngày 20/1/2020:

08 giờ 00: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2020(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở). Địa điểm: Nhà B - UBND tỉnh.(GM 37 UBND tỉnh).

09 giờ 00: Kiểm tra, đề xuất biện pháp sửa chữa khắc phục rò và thấm tràn xả lũ hồ Khe Mai (Đ/c Vương Đình Việt - PGĐ sở;phòng QLXD). Địa điểm: Tại CT hồ Khe Mai. (GM 06 Sở NN).

14 giờ 00: Họp Thường trực UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;phòng XDCT;Vp sở). Địa điểm: Nhà B - UBND tỉnh. (GM 41 UBND tỉnh).

ngày 23/1/2020:

08 giờ 00: Trực Tết Nguyên đán năm 2020(Đ/c Vương Đình Việt - PGĐ sở;đ/c Tuấn - PCVP sở;đ/c Chiến - Lái xe). Địa điểm: Tại Sở NN. (theo cv 88 Sở NN).

ngày 24/1/2020:

08 giờ 00: Trực Tết Nguyên đán năm 2020(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;đ/c Hưng - CVP sở;đ/c Khổng Thị Mai - PCVP sở;đ/c Ngọc Anh - VP sở;đ/c Kiên - Lái xe). Địa điểm: Tại Sở NN. (theo cv 88 Sở NN).

ngày 25/1/2020:

08 giờ 00: Trực Tết Nguyên đán năm 2020(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Tuấn - P.QLXDCT sở;đ/c Đức - Lái xe). Địa điểm: Tại Sở NN. (theo cv 88 Sở NN).

ngày 26/1/2020:

08 giờ 00: Trực Tết Nguyên đán năm 2020(Đ/c Nguyễn Văn Nhanh - PBT Đảng ủy sở;đ/c Đại - P.KTMT sở;đ/c Thắng - Lái xe). Địa điểm: Tại Sở NN. (theo cv 88 Sở NN).

ngày 27/1/2020:

08 giờ 00: Trực Tết Nguyên đán năm 2020(Đ/c Vương Đình Việt - PGĐ sở;đ/c Hưng - CVP sở;đ/c Chiến - Lái xe). Địa điểm: Tại Sở NN. (theo cv 88 Sở NN).

ngày 28/1/2020:

08 giờ 00: Trực Tết Nguyên đán năm 2020(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Phùng - P.TCCB sở;đ/c Kiên - Lái xe). Địa điểm: Tại Sở NN. (theo cv 88 Sở NN).

ngày 29/1/2020:

08 giờ 00: Trực Tết Nguyên đán năm 2020(Đ/c Nguyễn Văn Nhanh - PBT Đảng ủy sở;đ/c Lãnh- P.KHTC sở;đ/c Đức - Lái xe). Địa điểm: Tại Sở NN. (theo cv 88 Sở NN).

ngày 30/1/2020:

09 giờ 00: GẶP MẶT ĐẦU XUÂN CANH TÝ 2020(Các đ/c Lãnh đạo sở;các phòng ban đơn vị thuộc sở). Địa điểm: HT A - TT TCHN tỉnh. (GM 43 UBND tỉnh).

ngày 3/2/2020:

08 giờ 00: Dự lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2020(Đ/c Vương Đình Việt - PGĐ sở). Địa điểm: TTVH Trúc Lâm Yên Tử. (GM số đến 55 Sở NN).

 
Hôm nay: ngày 18/1/2020

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Nhanh - PBT Đảng ủy;đ/c Tuấn - p.XDCT;đ/c Đức - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 02 Sở NN)


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh