ngày 30/11/2021:

08 giờ 00: Đ/C Nguyễn Hồng Dương-Giám đốc sở dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2021 (8h00 ngày 30/11/2021).Địa điểm:Trụ sở UBND Tỉnh.(GM-1075/UBND)

ngày 7/12/2021:

07 giờ 45: Đ/C Nguyễn Hồng Dương-Giám đốc sở dự kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.Thời gian :Từ ngày 07-09/12/2021.Địa điểm:Hội trường A-Trung tâm tổ chức hội nghị Tỉnh.(GM-736/HDND)

 
Hôm nay: ngày 29/11/2021

08 giờ 00: Hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì (8h00 ngày 29/11/2021).Địa điểm:Trụ sở UBND tỉnh.(GM-1076/UBND)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh