ngày 31/1/2023:

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2023 (14h00, ngày 31/01/2023).Địa điểm:Trụ sở UBND Tỉnh.(GM-38/UBND)

ngày 1/2/2023:

14 giờ 30: Đ/C Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp Về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh – Giai đoạn 2 (GM 213/GM-KHĐT) Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 
Hôm nay: ngày 28/1/2023


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh