ngày 23/10/2019:

08 giờ 00: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy. Thời gian: Ngày 23 - 24/10/2019 (thứ Tư, thứ Năm).(GM-1253/TU)

ngày 24/10/2019:

18 giờ 00: Đ/C Phạm Hồng Biên-Phó giám đốc sở dự Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 05 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (VN) và Vân Nam (TQ) lần thứ IX.Địa điểm:khách sạn Mường Thanh Luxury.(GM-814/UBND)

ngày 25/10/2019:

08 giờ 00: Đ/C Phạm Hồng Biên-Phó giám đốc sở dự Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 05 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (VN) và Vân Nam (TQ) lần thứ IX.Thời gian:Cả ngày.Địa điểm:khách sạn Mường Thanh Luxury.(GM-814/UBND)

ngày 29/10/2019:

08 giờ 00: Đ/C Phạm Hồng Biên-Phó giám đốc sở dự Hội nghị Ngày Pháp luật năm 2019 (8h00 ngày 29/10/2019).Địa điểm:Hội Trường Nhà khách Tỉnh cơ sở 2.(GM-825/UBND)

08 giờ 30: Đ/C Phạm Hồng Biên-Phó giám đốc sở dự Họp tổng kết kết quả giữa kỳ dự án GMS với ADB và các tỉnh Lào Cai, Bắc Giang, Quảng Ninh.Địa điểm: Hà Nội

 
Hôm nay: ngày 22/10/2019

08 giờ 00: Giải quyết vướng mắc, thống nhất phương án xử lý đối với các dự án trong KCN Cái Lân mở rộng, thành phố Hạ Long (8h00 ngày 22/10/2019).Địa điểm:Trụ sở UBND tỉnh.(GM-835/UBND)

08 giờ 00: Giấy mời họp thẩm tra Tờ trình, báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIII (8h ngày 22/10/2019).Địa điểm:Trụ sở Văn Phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Tỉnh.(GM-756/HĐND)

14 giờ 00: Đ/C Đỗ Mạnh Hùng-Phó giám đốc sở dự họp thẩm định đối với các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Pháp chế trình tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII (14h00 ngày 22/10/2019).Địa điểm:Trụ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội.(GM-758/HĐND)

15 giờ 00: Triển khai thực hiện 4316/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh và thực hiện nhiệm vụ của Tổ tổng hợp, soạn thảo báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về lĩnh vực kinh tế; đề xuất quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực kinh tế giai đoạn 2020 - 2025 (15h00 ngày 22/10/2019).Địa điểm:Trụ sở UBND Tỉnh.(GM-834/UBND)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh