ngày 20/1/2020:

08 giờ 00: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2020 (8h00 ngày 20/01/2020).Địa điểm:Trụ sở UBND Tỉnh.(GM-37/UBND)

14 giờ 00: Họp Thường trực UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (14h00 ngày 20/01/2020).Địa điểm:Trụ sở UBND Tỉnh.(GM-41/UBND)

 
Hôm nay: ngày 18/1/2020


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh