ngày 26/4/2024:

08 giờ 00: V/v Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2024 (GM 345/GM-UBND)

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Việt Hùng - PGĐ Sở dự họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập vv trao đổi, cho ý kiến về định hướng xây dựng Nghị định và tập trung thảo luận một số vấn đề lớn của Nghị định. (GM 112/GM-BKHĐT) Địa điểm: Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư - HN

14 giờ 00: Hội nghị thông báo kết quả sau rà soát theo Kế hoạch số 163-KH/ĐUK ngày 08/3/2024 của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (GM 310/GM-ĐUK) Địa điểm: HỘi trường A Tầng 1 - Trụ sở Liên cơ số 4

14 giờ 00: Hội nghị thông báo kết quả sau rà soát theo Kế hoạch số 163-KH/ĐUK ngày 08/3/2024 của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (GM 310/GM-ĐUK) Địa điểm: HỘi trường A Tầng 1 - Trụ sở Liên cơ số 4

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Việt Hùng - PGĐ Sở chủ trì cuộc họp V/v thống nhất các nội dung đối với đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Dự án Mỏ đất, đá làm vật liệu san lấp mặt bằng tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí (GM 1632/GM-KHĐT) Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư

14 giờ 30: Mời dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (GM 366/Gm-BCS)

 
Hôm nay: ngày 25/4/2024

08 giờ 00: Vv Mời tham gia kiểm tra thực địa và họp tháo gỡ khó khăn , vướng mắc của một số doanh nghiệp ngành Than trên địa bàn thành phố (GM 227/UBND Uông Bí) Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố Uông Bí

08 giờ 00: GM họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc dự án thoát nước và xử lý nước thải (GM 400/GM-UBND) Địa điểm: Trụ sở UBND TP Hạ Long

13 giờ 30: Giấy mời dự Hội nghị công bố Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về công tác cán bộ (GM 40/GM-HDND)

14 giờ 00: Họp xem xét, giải quyết các nội dung có liên quan đến mỏ đất phường Trưng Vương và phường Nam Khê, thành phố Uông Bí(GM 2308/GM-TNMT) Địa điểm: Tầng 7 -Sở Tài nguyên và Môi trường

14 giờ 00: hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp (GM 350/GM-UBND)

14 giờ 30: V/v xem xét đề nghị của UBND TP Móng Cái và Thành ủy Móng Cái về phương án cấp hoàn trả kinh phí chi trả tiền GPMB (phần còn thiếu) cho các tổ chức, cá nhân thuộc diện giải phóng mặt bằng của 02 dự án KĐT phường Hải Hòa, Tp.Móng Cái ( lần 2). THời gian: 14h 30 ngày 25/4/2024. địa điểm: Phòng họp tầng 12 Sở Tài chính. (GM số 1930)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh