ngày 1/3/2021:

14 giờ 00: Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy. Thời gian: 14h00 ngày 01/3/2021 (Thứ Hai). Địa điểm: Phòng họp số 1, Tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy.(GM-107/TU)

 
Hôm nay: ngày 27/2/2021

KỶ NIỆM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955-27/2/2021)


08 giờ 00: Ủy ban nhân dân tỉnh họp Thường kỳ tháng 02/2021 (08h00 ngày 27/02/2021).Địa điểm:Trụ sở UBND Tỉnh.(GM-124/UBND)

14 giờ 00: Đ/C Nguyễn Hồng Dương-Giám đốc sở tham dự cuộc họp cho ý kiến về các dự án do IPA chủ trì (14h ngày 27/02/2021).Địa điểm:Trụ sở UBND Tỉnh.(GM-09/BXTDT)

14 giờ 00: Đ/C Đỗ Mạnh Hùng-Phó giám đốc sở dự Họp Nghe dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (14h00 ngày 27/02/2021).Địa điểm:Trụ sở UBND Tỉnh.(GM-133/UBND)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh