ngày 5/10/2022:

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Việt Hùng - Phó giám đốc Sở: Dự hội nghị khảo sát, lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thời gian: 14h00 ngày 05/10/2022. Địa điểm:Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh Quảng Ninh.(GM-576/DĐBQH)

ngày 6/10/2022:

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Việt Hùng - Phó giám đốc Sở: Dự Hội thảo "Thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực công nghiệp: Định hướng phát triển công nghiệp sinh thái tại Việt Nam; thời gian: 8h00 ngày 06/10/2022; địa điểm: Khách sạn Deawoo Hà Nội, 360 phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Việt Hùng - Phó giám đốc Sở: Dự Nghe báo cáo cụ thể và cho ý kiến: (1)Phát triển kinh tế ban đêm tại Khu du lịch danh thắng Yên Tử, TP Uông Bí; (2)Phát triển kinh tế ban đêm tại khu du lịch quốc tến Tuần Châu, TP Hạ Long.Địa điểm:Trụ sở UBND Tỉnh .(1003/UBND)

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về "một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương. Thời gian: 1/2 ngày, từ 14h00' ngày 06/10/2022 (Thứ Năm). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy Quảng Ninh.(GM-617/TU)

 
Hôm nay: ngày 4/10/2022

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở: Dự họp: (1)Nghe báo cáo kết quả thực hiện kiểm điểm công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2021; (2)Nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo kiểm điểm của UBND tỉnh về công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2021. Thời gian: 8h00 ngày 04/10/2022. Địa điểm:Trụ sở UBND tỉnh .(GM-1012/UBND)

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Việt Hùng - Phó giám đốc Sở: Dự Họp Hội đồng thẩm định quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ. Thời gian8h30, ngày 04/10/2022. Địa điểm:Trụ sở UBND tỉnh.(GM-1010HĐTĐ)

08 giờ 30: Đ/C Nguyễn Việt Hùng - Phó giám đốc Sở chủ trì cuôc họp vv có ý kiến thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khu công viên rừng Hạ Long - Khu văn hóa, thể thao vui chơi giải trí phục vụ công cộng, tại phường Việt Hưng và phường Hà Khẩu, TP Hạ Long (GM 3771/KHĐT-TDGSĐT) Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư

10 giờ 30: Đ/c Phạm Thị Hồng Hạnh - Phó giám đốc Sở: Dự họp: Nghe báo cáo (1)Kết quả góp ý kiến đối với bộ nhận diện của Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022; (2)Kịch bản tổng thể Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX, năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh. Thời gian: 8h00, ngày 04/10/2022. Địa điểm:Trụ sở UBND tỉnh.(GM-1009/UBND)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh