ngày 24/5/2022:

08 giờ 00: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (8h00 ngày 24/5/2022).Địa điểm:Trụ sở UBND tỉnh.(GM-238/BCS)

ngày 27/5/2022:

09 giờ 00: Đ/C Nguyễn Hữu Đuyến-Phó giám đốc sở làm việc với Đoàn Học viện Lớp Trung cấp lý luận chính trị K145 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .Địa điểm:Sở kế hoạch và Đầu tư .(GM-69/BDCB)

14 giờ 00: về làm việc của Đoàn kiểm tra BCH Đảng bộ tỉnh với BCS đảng UBND tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công 2 năm 2020-2021.Địa điểm:Trụ sở UBND tỉnh(GM-ĐKT)

 
Hôm nay: ngày 23/5/2022

09 giờ 00: Rà soát tiến độ chuẩn bị tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phân tích chuyên sâu về Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCCI) tỉnh Quảng Ninh 2021, phương hướng, giải pháp cải thiện bền vững PCI năm 2022 (9h00 ngày 23/5/2022).Địa điểm:Trụ sở UBND tỉnh .(GM-564/UBND)

10 giờ 00: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (10h00 ngày 23/5/2022).Địa điểm:Trụ sở UBND .(GM-266/BCS)

14 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh (14h00 ngày 23/5/2022).Địa điểm:Trụ sở UBND tỉnh.(GM-561/UBND)

14 giờ 00: Đ/C Nguyễn Hữu Đuyến-Phó giám đốc sở dự làm việc với Dự án nuôi tôm công nghệ cao GFS tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.Địa điểm:Sở kế hoạch và Đầu tư.(GM-1706/KHĐT)


Toàn thể CBCC cơ quan hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới và ngày đổi mới sáng tạo quốc gia "Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ vì tương lai tốt đẹp hơn !"


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh