ngày 19/10/2021:

07 giờ 30: Tham gia HN diễn tập trực tuyến diễn tập PTDS ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 tại Trung tâm tổ chức HN tỉnh

08 giờ 00: Dự họp tại UBND tỉnh để triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

ngày 20/10/2021:

09 giờ 00: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ 20/10/1930-20/10/2021 tại phòng số 1 Sở KHCN (Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị)

ngày 21/10/2021:

08 giờ 00: Thẩm định kinh phí nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Phân cấp quản lý ngân sách cấp tỉnh và Giải pháp triển khai giao nhiệm vụ đặt hàng đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công tại phòng số 1 Sở KHCN (PGĐ Bùi Quang Minh)

08 giờ 30: Tham dự hội thảo: “Cà phê công nghệ: Ứng dụng công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm nông sản nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh và gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp khởi nghiệp” tại huyện Đầm Hà(PGĐ Hoàng Vĩnh Khuyến).

ngày 22/10/2021:

08 giờ 30: Hội đồng đánh giá nhiệm vụ KHCN: Xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm từ ong TP Uông Bí tại phòng số 1 Sở KHCN (PGĐ Hoàng Vĩnh Khuyến)

ngày 25/10/2021:

07 giờ 30: Thực hiện nghi lễ chào cờ

 
Hôm nay: ngày 18/10/2021

07 giờ 30: Thực hiện nghi lễ chào cờ

08 giờ 00: Tham gia HN diễn tập trực tuyến diễn tập PTDS ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 tại Trung tâm tổ chức HN tỉnh


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3835958 - Fax: 033.3835471 - Email: skhcn@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh