ngày 19/4/2021:

07 giờ 30: Thực hiện nghi lễ chào cờ.

08 giờ 00: Họp BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh quý I tại phòng họp số 1 nhà B UBND tỉnh (GĐ Hoàng Bá Nam) xe 14A.00588

14 giờ 00: Dự kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khoá V tại hội trường tầng 3 Trụ sở Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Cô Tô (GĐ Hoàng Bá Nam) xe 14A.00588

ngày 20/4/2021:

08 giờ 00: Tham dự Lễ phát động " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021 tại Quảng trường chợ Hạ Long 1 (PGĐ Hà Thế Nam)

14 giờ 00: Thẩm định kinh phí nhiệm vụ KHCN Cấp tỉnh: Giải pháp thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ Logictic trên địa bàn tỉnh tại phòng số 1 Sở KHCN (GĐ Hoàng Bá Nam)

ngày 22/4/2021:

09 giờ 00: Làm việc về tình hình triển khai nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh" ứng dụng kỹ thuật sàng lọc 03 bệnh rối loạn chuyển hoá bẩm sinh bằng máu gót chân tại Bệnh viện Sản nhi (PGĐ Hà Thế Nam)

14 giờ 00: Thẩm định kinh phí nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Bảo đảm an ninh trật tự các khu công nghiệp khu kinh tế trên địa bàn tỉnh tại phòng số 1 Sở KHCN (GĐ Hoàng Bá Nam)

ngày 23/4/2021:

08 giờ 00: Họp bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo thuộc Sở KHCN quản lý tại phòng số 1 Sở KHCN (Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng đơn vị; Bí thư đoàn thanh niên; Công chức, viên chức chính)

ngày 25/4/2021:

08 giờ 00: Tham dự lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia và GT chất lượng quốc tế Châu A tại Hà Nội (PGĐ Hà Thế Nam)

ngày 26/4/2021:

07 giờ 30: Thực hiện nghi lễ chào cờ.

09 giờ 00: Họp Đảng uỷ Sở tháng 4/2021

14 giờ 00: Họp giao ban Lãnh đạo Sở ( Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị; Trưởng các đơn vị trực thuộc; Toàn thể công chức khối VP Sở)

 
Hôm nay: ngày 18/4/2021

07 giờ 00: Dự lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2021 tại Trung tâm Di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng - Yên Giang - TX Quảng Yên (PGĐ Bùi Quang Minh) xe 14c.7588


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3835958 - Fax: 033.3835471 - Email: skhcn@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh