ngày 24/5/2022:

08 giờ 00: Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2022 tại trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (PGĐ Hoàng Vĩnh Khuyến)

08 giờ 00: Làm việc về tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại phòng số 1 Sở KHCN (GĐ Phạm Xuân Đài)

08 giờ 30: Làm việc về tình hình triển khai các nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước và cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ KHCN tại phòng họp số 1, Sở KH&CN(GĐ Phạm Xuân Đài), trưởng các phòng, đơn vị.

14 giờ 00: Làm việc về tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại phòng số 1 Sở KHCN (GĐ Phạm Xuân Đài)

ngày 28/5/2022:

08 giờ 30: Dự Đại hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Luxury (GĐ Phạm Xuân Đài) xe 14A.00588

 
Hôm nay: ngày 23/5/2022

07 giờ 30: Thực hiện nghi lễ chào cờ

08 giờ 00: Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2022 tại trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (PGĐ Hoàng Vĩnh Khuyến)

09 giờ 00: Hội đồng mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức cá nhân, chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh tại phòng số 1 Sở KHCN (PGĐ Bùi Quang Minh)

14 giờ 00: Họp Đảng ủy mở rộng tháng 5/2022 tại phòng họp số 1( Đảng ủy viên, Lãnh đạo sở,Bí thư các chi bộ; trưởng, phó các phòng đơn vị, Chủ tịch công đoàn sở, Bí thư đoàn thanh niên)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3835958 - Fax: 033.3835471 - Email: skhcn@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh