ngày 6/6/2023:

08 giờ 00: Dự họp nghe Sở Tư pháp báo cáo dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIV tại UBND tỉnh (PGĐ Phan Đăng Chính)

14 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 36 khóa XV tại HỘi trường BCH Đảng bộ tỉnh (GĐ Phạm Xuân Đài) xe 14A.00588

16 giờ 30: Dự chương trình gặp mặt, chia tay đồng chí Ngô Hoàng Ngân, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội trường Tỉnh ủy.

ngày 7/6/2023:

08 giờ 30: Thẩm định kinh phí nhiệm vụ: Dân chủ cấp xã tại phòng số 1 Sở KHCN (PGĐ Phan Đăng Chính)

14 giờ 00: Họp tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ:Nghiên cứu phân vùng khu vực phát triển cây dược liệu và cây trồng chủ lực cho tỉnh Quảng Ninh dựa trên đặc trưng tài nguyên khí hậu và tài nguyên đất tại phòng số 1 Sở KHCN (PGĐ Phan Đăng Chính)

ngày 8/6/2023:

08 giờ 30: Họp cho ý kiến dự thảo Quyết định phương án tập trung sự cố phóng xạ xuyên biên giới cấp tỉnh tại phòng họp số 1 Sở KHCN (PGĐ Phan Đăng Chính)

14 giờ 00: Họp tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ: Ứng dụng kỹ thuật can thiệp tối thiểu nút coil có sự hỗ trợ của bóng chẹn trong điều trị phình động mạch não - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tại phòng số 1 Sở KHCN (PGĐ Phan Đăng Chính)

ngày 9/6/2023:

08 giờ 30: Họp tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ:bảo tồn nguồn gen cây Tùng La Hán tại phòng số 1 Sở KHCN (PGĐ Phan Đăng Chính)

14 giờ 00: Họp tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ: cây Đẳng sâm tại phòng số 1 Sở KHCN (PGĐ Phan Đăng Chính)

ngày 13/6/2023:

08 giờ 30: Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ: Bồi dưỡng cán bộ cấp xã tại phòng số 1 Sở KHCN (PGĐ Bùi Quang Minh)

 
Hôm nay: ngày 5/6/2023

07 giờ 30: Thực hiện nghi lễ chào cờ

10 giờ 00: Họp nghe báo cáo kết quả sản phẩm 03 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về Yên Tử tại UBND (PGĐ Phan Đăng Chính)

10 giờ 30: Làm việc với Đoàn chuyên gia Nhật Bản tại phòng họp số 1 Sở KHCN (Lãnh đạo Sở; Văn phòng; Phòng QLKH; QLCN; Trung tâm ứng dụng)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3835958 - Fax: 033.3835471 - Email: skhcn@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh