ngày 9/12/2023:

08 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường - Quốc hội khóa XV khảo sát phục vụ thẩm tra quy hoạch không gian biển quốc gia, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 tại UBND tỉnh (PGĐ Phạm Hồng Thái) xe 14A 01451

ngày 11/12/2023:

07 giờ 30: Lịch tiếp công dân tháng 11/2023 (GĐ Phạm Xuân Đài)

08 giờ 30: Họp tổ thẩm tra hồ sơ quyết toán nhiệm vụ KHCN: Địa chất địa mạo và đa dạng sinh học quần thể di tích và danh thằng Yên Tử tại phòng số 1 Sở KHCN (PGĐ Phan Đăng Chính; Thành viên theo QĐ 369/QĐ-SKHCN)

ngày 12/12/2023:

08 giờ 00: Tham dự Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 tại Trung tâm HN Quốc tế - Hà Nội

17 giờ 00: Dự buổi làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Ninh tại UBND tỉnh

ngày 13/12/2023:

08 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Hội trường Tỉnh ủy (GĐ Phạm Xuân Đài) xe 14A.00588

09 giờ 00: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của đại biểu Quốc hội tại Trung tâm truyền thông VH huyện Cô Tô (PGĐ Phạm Hồng Thái)

ngày 14/12/2023:

08 giờ 00: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của đại biểu Quốc hội tại Trung tâm Hội nghị TX Đông Triều (PGĐ Phạm Hồng Thái)

13 giờ 45: Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 12/2023; tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2023 tại Hội trường A liên cơ quan số 4 (PGĐ Phan Đăng Chính) xe 14A.014.51

14 giờ 00: Họp hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường tiêu thoát nước giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực Hà Nam thị xã Quảng Yên có tính đến biến đổi khí hậu nước biển dâng đến năm 2030 tại phòng số 1 Sở KHCN (GĐ Phạm Xuân Đài; PGĐ Phan Đăng Chính)

ngày 22/12/2023:

08 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 tại Hội trường Chi cục TĐC

14 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và Hội nghị CCVC-LNĐ năm 2024 tại Hội trường Chi cục TĐC

 
Hôm nay: ngày 8/12/2023

07 giờ 45: Dự kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV tại Hội trường A Trung tâm tổ chức HN tỉnh (GĐ Phạm Xuân Đài) xe 14A.00588

08 giờ 00: Hội nghị toàn quốc Chính phủ triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (PGĐ Phạm Hồng Thái)

08 giờ 30: Họp tổ thẩm tra hồ sơ quyết toán nhiệm vụ KHCN: TFP tại phòng số 1 Sở KHCN (PGĐ Phan Đăng Chính; Thành viên theo QĐ 369/QĐ-SKHCN)

09 giờ 30: Ban giao hồ sơ, tài liệu là sản phẩm của nhiệm vụ KHCN Bách khoa thư Du lịch tỉnh Quảng Ninh tại phòng họp 1 Sở KHCN (PGĐ Phan Đăng Chính)

13 giờ 30: Họp tổ thẩm định hồ sơ quyết toán nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh tại phòng số 1 Sở KHCN (PGĐ Phan Đăng Chính; thành viên theo QĐ 242)

14 giờ 00: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của đại biểu Quốc hội tại Hội trường UBND thị xã Quảng Yên (PGĐ Phạm Hồng Thái) xe 14A 01451

19 giờ 00: Dự buổi làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường - Quốc hội khóa XV khảo sát phục vụ thẩm tra quy hoạch không gian biển quốc gia, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 tại nhà khách UBND tỉnh (PGĐ Phạm Hồng Thái) xe 14A 01451


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3835958 - Fax: 033.3835471 - Email: skhcn@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh