ngày 8/7/2020:

07 giờ 45: Dự kỳ họp thứ 18- Kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội trường A Trung tâm tổ chức HN tỉnh (GĐ Hoàng Bá Nam)

09 giờ 00: Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ: nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng ứng dụng công nghệ G-tex tại phòng họp số 1 Sở KHCN (PGĐ Hoàng Vĩnh Khuyến)

14 giờ 00: Triển khai nhiệm vụ KHCN Cấp tỉnh: Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cứ (PGĐ Bùi Quang Minh)

14 giờ 30: Làm việc về nhiệm vụ nghiên cứu đánh giá mức độ ổn định của hệ thống hang động trên vịnh Hạ Long tại phòng họp số 2 Sở KHCN (PGĐ Hoàng Vĩnh Khuyến)

ngày 9/7/2020:

07 giờ 45: Dự kỳ họp thứ 18- Kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội trường A Trung tâm tổ chức HN tỉnh (GĐ Hoàng Bá Nam)

09 giờ 00: Làm việc về nhiệm vụ di tích Thiên Long uyển và khu vực Yên Đức trong tổng thể di tích chiến thắng Bạch Đằng tại Trường ĐH Hạ Long (PGĐ Hà Thế Nam)

14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phòng chống và kiểm soát ma tuý tại tầng 2 trụ sở 2 Phòng họp Trung tâm tin chỉ huy, Công an tỉnh (PGĐ Bùi Quang Minh)

ngày 10/7/2020:

07 giờ 00: Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Trung tâm tổ chức HN tỉnh - cả ngày(GĐ Hoàng Bá Nam; PGĐ Hoàng Vĩnh Khuyến)

10 giờ 00: Làm việc về nhiệm vụ KHCN Cấp cơ sở : Ứng dụng công nghệ thiết lập hệ thống cảnh báo lũ sớm ứng phó lũ lớn, lũ khẩn cấp lưu vực sông KaLong tại UBND thành phố Móng Cái (PGĐ Hà Thế Nam)

ngày 11/7/2020:

08 giờ 00: Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Trung tâm tổ chức HN tỉnh (GĐ Hoàng Bá Nam; PGĐ Hoàng Vĩnh Khuyến)

ngày 13/7/2020:

07 giờ 30: Thực hiện nghi lễ chào cờ.

08 giờ 00: Tập thể Lãnh đạo Sở nghe báo cáo Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07/NQ/TU tại phòng họp số 1 Sở KHCN (lãnh đạo Sở, tổ thư ký)

14 giờ 00: Họp giao ban Lãnh đạo Sở nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của phòng Quản lý chuyên ngành- Phòng QL chuyên ngành chuẩn bị nội dung tại phòng họp số 1 (Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị)

ngày 20/7/2020:

07 giờ 30: Thực hiện nghi lễ chào cờ.

14 giờ 00: Họp giao ban tuần nghe báo cáo chuyên đề về Kết quả triển khai thực hiện các Đề án 100, 996, ISO điện tử - Chi cục TĐC chuẩn bị nội dung tại phòng họp số 1 (Lãnh đạo Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị)

ngày 22/7/2020:

08 giờ 00: Làm việc với Bộ Tài chính (GĐ Hoàng Bá Nam)

ngày 23/7/2020:

08 giờ 00: Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ Trà hoa vàng tại phòng họp số 2 Sở KHCN (PGĐ Hoàng Vĩnh Khuyến)

ngày 24/7/2020:

08 giờ 30: Làm việc về thực hiện nhiệm vụ Trà hoa vàng tại Công ty cổ phần lâm sản Đạp Thanh (PGĐ Hoàng Vĩnh Khuyến)

14 giờ 30: Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2020: bệnh hại cây dong riềng tại huyện Bình Liêu (PGĐ Hoàng Vĩnh Khuyến)

ngày 27/7/2020:

07 giờ 30: Thực hiện nghi lễ chào cờ.

09 giờ 00: Họp Đảng uỷ Sở KHCN tháng 7/2020

14 giờ 00: Họp giao ban Lãnh đạo Sở nghe báo cáo chuyên đề về kết quả giải ngân kinh phí đến tháng 7/2020- Văn phòng chuẩn bị nội dung (Lãnh đạo Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị; công chức khối VP Sở)

 
Hôm nay: ngày 7/7/2020

08 giờ 00: Dự sơ kết công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại UBND tỉnh (GĐ Hoàng Bá Nam)

08 giờ 30: Làm việc về triển khai nhiệm vụ KHCN: Nghiên cứu và đề xuất mô hình tham vấn tâm lý học đường cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh tại Sở Giáo dục và Đào tạo (PGĐ Bùi Quang Minh)

14 giờ 00: Họp nhóm thư ký tổ Đề án nghị quyết 07 (GĐ Hoàng Bá Nam; thư ký tổ Đề án)

14 giờ 00: Họp nhóm nghiên cứu nhiệm vụ cấp cơ sở về giải pháp nâng cao kiến thức phòng ngừa ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân tại phòng họp số 1 Sở KHCN (PGĐ Bùi Quang Minh)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3835958 - Fax: 033.3835471 - Email: skhcn@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh