ngày 30/1/2023:

07 giờ 30: Thực hiện nghi thức chào cờ

ngày 31/1/2023:

14 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2023 tại phòng họp nhà B UBND tỉnh (GĐ Phạm Xuân Đài)

 
Hôm nay: ngày 28/1/2023


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3835958 - Fax: 033.3835471 - Email: skhcn@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh