ngày 23/5/2024:

08 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 50, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thảo luận về một số nội dung công việc trong thời gian tới tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (PGĐ Phan Đăng Chính) xe 14A.00588

15 giờ 15: Hội nghị công tác cán bộ tại Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh

ngày 28/5/2024:

09 giờ 00: Làm việc về hoạt động phát triển KHCN&ĐMST giai đoạn 2024-2025 tại UBND thành phố Cẩm Phả (GĐ Nguyễn Mạnh Cường; PGĐ Phan Đăng Chính; phòng, đơn vị)

14 giờ 00: Làm việc về hoạt động phát triển KHCN&ĐMST giai đoạn 2024-2025 tại UBND thành phố Hạ Long (GĐ Nguyễn Mạnh Cường; PGĐ Phan Đăng Chính; phòng, đơn vị)

ngày 29/5/2024:

09 giờ 00: Làm việc về hoạt động phát triển KHCN&ĐMST giai đoạn 2024-2025 tại UBND huyện Hải Hà (GĐ Nguyễn Mạnh Cường; PGĐ Phan Đăng Chính; phòng, đơn vị)

14 giờ 00: Làm việc về hoạt động phát triển KHCN&ĐMST giai đoạn 2024-2025 tại UBND huyện Đầm Hà (GĐ Nguyễn Mạnh Cường; PGĐ Phan Đăng Chính; phòng, đơn vị)

 
Hôm nay: ngày 22/5/2024

07 giờ 30: Làm việc về tiến độ thực hiện nhiệm vụ: Nấm chẹo tại Tiên Yên (PGĐ Phạm Hồng Thái)

08 giờ 00: Dự Hội thảo " Hội Nông dân Quảng Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới" tại Hội trường A trụ sở liên cơ quan số 4 (PGĐ Vũ Thị Kim Chi) xe 14A.014.51

14 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án chuyển chi cục thành phòng và Đề án sáp nhập Trung tâm TĐC vào Trung tâm ứng dụng tại phòng họp số 2 Sở KHCN (PGĐ Phạm Hồng Thái; thành viên trong tổ Đề án)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3835958 - Fax: 033.3835471 - Email: skhcn@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh