ngày 26/7/2021:

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Thị Thúy, các PGĐ giao ban cơ quan Sở tại Phòng họp số 1, tầng 20 Sở GDĐT (Mời CTCĐN; Trưởng, phó các đơn vị dự)

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Thị Thúy dự giao ban công tác tuần từ 19/7 - 25/7 của Thường trực Tỉnh ủy (026.89)

15 giờ 30: GĐ Nguyễn Thị Thúy, các PGĐ dự thi trình bày Đề án thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT Hòn Gai tại Phòng họp số 1, tầng 20 Sở GDĐT

ngày 27/7/2021:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Văn Tuế chủ trì họp công tác cán bộ công đoàn cơ quan Sở tại phòng họp số 1, tầng 20, Sở GDĐT

14 giờ 00: BCHĐU cơ quan Sở GDĐT làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tại Phòng họp số 1 tầng 20 Sở GDĐT

14 giờ 00: PGĐ Nguyễn Văn Tuế dự và nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" tại Hội trường tầng 2, Khách sạn Grand Hạ Long (006.66)

ngày 28/7/2021:

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Thị Thúy, PGĐ Châu Hoài Thu dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 Cụm Thi đua số 2 tại Phòng họp tầng 20, Sở Giáo dục và Đào tạo.

16 giờ 00: GĐ Nguyễn Thị Thúy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 13 khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thảo luận và cho ý kiến về công tác kiểm tra, giám sát tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (026.89)

 
Hôm nay: ngày 24/7/2021


LỊCH CÔNG TÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh