ngày 20/1/2020:

07 giờ 30: Chào cờ đầu tuần và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần tại Phòng họp tầng 20

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Thị Thúy dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2020 tại Phòng họp số 01, Nhà B, Trụ sở UBND tỉnh (02689)

ngày 24/1/2020:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Thị Thúy tham gia đoàn chúc Tết tại Hạ Long (02689)

 
Hôm nay: ngày 18/1/2020


Để biết được lịch công tác qua website các đồng chí có thể truy cập qua địa chỉ sau: http://qlcvtt.qnict.vn/sogdvdt


LỊCH CÔNG TÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh