ngày 8/7/2022:

07 giờ 45: GĐ Nguyễn Thị Thúy dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hội trường A, Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Thị Thúy dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hội trường A, Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh

ngày 9/7/2022:

07 giờ 45: GĐ Nguyễn Thị Thúy dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hội trường A, Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Thị Thúy dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hội trường A, Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh

ngày 11/7/2022:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Văn Tuế dự Khai mạc bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên Tiếng Anh năm 2022 tại trường TH-THCS-THPT Văn Lang (00666)

ngày 13/7/2022:

08 giờ 30: PGĐ Châu Hoài Thu dự tọa đàm xin ý kiến vào các sản phẩm Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ số 10-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI "về việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn" tại phòng họp G, số 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội (006.66)

ngày 19/7/2022:

08 giờ 00: Giám đốc, các PGĐ họp xét TĐKT toàn ngành tại phòng họp số 1 tầng 20

 
Hôm nay: ngày 7/7/2022

07 giờ 45: GĐ Nguyễn Thị Thúy dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hội trường A, Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh

13 giờ 45: PGĐ Đinh Ngọc Sơn dự làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư khảo sát thực tế về triển khai thi hành Luật Đấu thầu tại tỉnh QN và lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật đấu thầu (sửa đổi) tại Trụ sở UBND tỉnh

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Thị Thúy dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hội trường A, Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh

17 giờ 30: GĐ Nguyễn Thị Thúy dự cơm thân mật các đại biểu tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh thường lệ giữa năm 2022 tại Phòng ăn tầng 2, Nhà khách tỉnh, Cơ sở 1 (026.89)


LỊCH CÔNG TÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh