ngày 26/4/2024:

07 giờ 30: PGĐ Châu Hoài Thu kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên và xây dựng xã hội học tập tại huyện Hải Hà

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Thị Thúy dự họp thường kì UBND tỉnh tại Phòng họp số 1, nhà B, Trụ Sở UBND tỉnh

08 giờ 00: PGĐ Đinh Ngọc Sơn dự Hội nghị Tập huấn công tác đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Phòng họp số 1 tầng 20 Cơ quan Sở GDĐT (Trưởng/Phó các đơn vị thuộc Sở dự cùng)

09 giờ 00: PGĐ Trịnh Đình Hả dự họp nội dung mua sắm tập trung tại Phòng họp tầng 4, Trụ Sở Liên cơ quan só 3 (KHTC và GDPT dự cùng)

14 giờ 00: PGĐ Đinh Ngọc Sơn dự họp Đảng ủy khối tại Hội trường A, tầng 1, Trụ Sở Liên cơ quan số 4 theo GM 310 (ĐC Nguyễn Thị Thu Hà dự cùng)

14 giờ 00: PGĐ Trịnh Đình Hải dự họp nội dung "Tháng công nhân" tại Cung Văn hóa LĐ Việt - Nhật theo GM 60

ngày 3/5/2024:

14 giờ 00: Chi bộ Văn phòng sinh hoạt Chi bộ tại phòng họp số 1 Cơ quan Sở GDĐT

14 giờ 00: Phòng GDPT sinh hoạt Chi bộ tại phòng họp số 02 Cơ quan Sở GDĐT

ngày 6/5/2024:

07 giờ 30: Chào cờ đầu tuần tại Phòng họp số 1 Cơ quan Sở GDĐT

ngày 13/5/2024:

07 giờ 30: Chào cờ đầu tuần tại Phòng họp số 1 Cơ quan Sở GDĐT

08 giờ 00: PGĐ Châu Hoài Thu công tác theo GM 20518 tại Trụ Sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh

ngày 20/5/2024:

07 giờ 30: Chào cờ đầu tuần tại Phòng họp số 1 Cơ quan Sở GDĐT

ngày 27/5/2024:

07 giờ 30: Chào cờ đầu tuần tại Phòng họp số 1 Cơ quan Sở GDĐT

 
Hôm nay: ngày 25/4/2024

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Thị Thúy, các PGĐ dự họp giao ban cơ quan Sở tại Phòng họp số 1 tầng 20 Sở GDĐT (Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở tham dự)

13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Thị Thúy- Bí thư Đảng bộ chủ trì họp BCH Đảng ủy tháng 5/2024 tại Phòng họp số 1 (Các đồng chí Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cùng tham dự)

14 giờ 30: PGĐ Châu Hoài Thu chủ trì họp Tổ tham mưu, giúp việc thực hiện nhiệm vụ thuê dịch vụ Hệ thống Quản lý trường học trực tuyến tích hợp Tuyển sinh liên thông đầu cấp trực tuyến và xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh tại Phòng họp số 1 (Thành viên Tổ giúp việc theo QĐ số 363/QĐ-SGDĐT ngày 23/4/2024 của Sở GDĐT cùng tham dự)


LỊCH CÔNG TÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh