ngày 7/7/2020:

10 giờ 45: Đ/c: Lê Minh sơn - Phó Giám đốc Sở đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

ngày 8/7/2020:

08 giờ 00: Đ/c: Nguyễn Hoài Sơn - Giám đốc Sở dự Kỳ họp thứ 18 - kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

08 giờ 00: Đ/c: Vũ Quang Trực - Phó Giám đốc Sở làm việc với Trường cao đẳng nghề Việt - Hàn.

ngày 10/7/2020:

08 giờ 00: Đ/c: Vũ Quang Trực - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tập huấn và phổ biến pháp luật về biên giới biển đảo và hướng dẫn thực hiện Quy chế 10-QC/TU ngày 30/12/2019 tại nhà khách tỉnh.

 
Hôm nay: ngày 6/7/2020

08 giờ 00: Đ/c: Nguyễn Thành Tâm - Phó Giám đốc Sở dự họp Ban chấp hành hội chữ thập đỏ tỉnh.

08 giờ 00: Đ/c: Nguyễn Hoài Sơn - Giám đốc Sở tham gia đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 tại một số đơn vị của tỉnh.

13 giờ 30: Đ/c: Nguyễn Thành Tâm - Phó Giám đốc Sở Nhận tài liệu cho các đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu của đơn vi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại trụ sở liên cơ quan số 4.

14 giờ 00: Đ/c: Nguyễn Thành Tâm - Phó Giám đốc Sở dự họp Ban Chấp hành Đảng ủy Khối.

14 giờ 00: Đ/c: Nguyễn Hoài Sơn - Giám đốc Sở tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 tại một số đơn vị của tỉnh.


Toàn thể CB, CC, VC, LĐ của Sở Lao động - TB&XH thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững.


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3835665 Fax: 033 3835084
Email: sldtbxh@quangninh.gov.vn