Hôm nay: ngày 24/1/2021


TT

Ngày, tháng, năm

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại di động

     1.             

02/9/2020

(Thứ tư)

Đ/c Nguyễn Hoài Thương

Phó Giám đốc Sở

0983.168.169

Đ/c Lê Quang Đông

Trưởng phòng QLXNK

0982.825.257

Đ/c Hà Đăng Đệ

Lái xe

0982.384.266

     2.             

05/9/2020

(Thứ bảy)

Đ/c Nguyễn Thị Hiền

Giám đốc Sở

0913.507.328

Đ/c Phạm Đức Đề

Chánh Văn phòng Sở

0912.791.711

Đ/c Lê Đức Tình

Lái xe

0982.801.518

     3.             

06/9/2020

(Chủ nhật)

Đ/c Lê Hồng Giang

Phó Giám đốc Sở

0904.600.789

Đ/c Đào Duy Linh

Phó phòng QLNL

0983.744.825

Đ/c Hà Đăng Đệ

Lái xe

0982.384.266

     4.             

12/9/2020

(Thứ bảy)

Đ/c Nguyễn Hoài Thương

Phó Giám đốc Sở

0983.168.169

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Phó phòng QLTM

0983.010.875

Đ/c Hà Đăng Đệ

Lái xe

0982.384.266

     5.             

13/9/2020

(Chủ nhật)

Đ/c Nguyễn Thị Hiền

Giám đốc Sở

0913.507.328

Đ/c Phạm Đức Đề

Chánh Văn phòng Sở

0912.791.711

Đ/c Lê Đức Tình

Lái xe

0982.801.518

     6.             

19/9/2020

(Thứ bảy)

Đ/c Lê Hồng Giang

Phó Giám đốc Sở

0904.600.789

Đ/c Phạm Quốc Hùng

Phó phòng QLCN

0904.612.998

Đ/c Hà Đăng Đệ

Lái xe

0982.384.266

     7.             

20/9/2020

(Chủ nhật)

Đ/c Nguyễn Hoài Thương

Phó Giám đốc Sở

0983.168.169

Đ/c Lương Gia Hùng

Chánh Thanh tra Sở

0984.696.866

Đ/c Lê Đức Tình

Lái xe

0982.801.518

     8.             

26/9/2020

(Thứ bảy)

Đ/c Nguyễn Thị Hiền

Giám đốc Sở

0913.507.328

Đ/c Phạm Đức Đề

Chánh Văn phòng Sở

0912.791.711

Đ/c Lê Đức Tình

Lái xe

0982.801.518

 

9.

27/9/2020

(Chủ nhật)

Đ/c Lê Hồng Giang

Phó Giám đốc Sở

0904.600.789

Đ/c Bùi Quang Sơn

Trưởng phòng QLNL

0912.791.711

Đ/c Hà Đăng Đệ

Lái xe

0982.384.266

 

LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm: Chánh Văn phòng Sở Công thương
Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan số 2, Nguyễn Văn Cừ, TP. Hạ Long - Email: sct@quangninh.gov.vn

Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh