ngày 2/10/2020:

07 giờ 30: Dự Hội nghị giao ban Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý III năm 2020. ( Theo GM số 637/GM-BXDNTM ngày 28/9/2020 của Ban XDNTM ). Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà. ( Phòng QLTM dự cả ngày )

08 giờ 00: Dự kỳ họp thứ 02 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận về một số nội dung công việc: Nghe báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. ( Theo GM số 03-GM/TU ngày 29/9/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh ). Địa điểm: Hội trường Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. ( Đ/c Hiền - Giám đốc Sở dự )

08 giờ 00: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri Trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. ( GM số 315/GM-ĐĐBQH ngày 24/9/2020 của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh ). Địa điểm: Hội trường, Tầng 1, Thành Ủy Móng Cái. ( Đ/c Thương - Phó Giám đốc Sở dự )

08 giờ 00: Dự Lớp bồi dưỡng kiến thức về "Quản trị an ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống" dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, năm 2020. ( Theo TB số 69-TB/BTCTU ngày 09/9/2020 của Ban tổ chức Tỉnh ủy ). Địa điểm: Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Khu Cát Thành, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên. ( Đ/c Giang - Phó Giám đốc Sở dự cả ngày )

09 giờ 00: Khảo sát tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. ( Theo cv số 3192/SCT-XNK ngày 28/9/2020 của Sở Công Thương ). Địa điểm: Cửa khẩu Bắc Phong Sinh huyện Hải Hà. ( Đ/c Thương - Phó Giám đốc Sở dự )

14 giờ 00: Dự kỳ họp thứ 02 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận về một số nội dung công việc: Nghe báo cáo rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. ( Theo GM số 03-GM/TU ngày 29/9/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh ). Địa điểm: Hội trường Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. ( Đ/c Hiền - Giám đốc Sở dự )

14 giờ 00: Khảo sát tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. ( Theo cv số 3192/SCT-XNK ngày 28/9/2020 của Sở Công Thương ). Địa điểm: Cửa khẩu Bắc Luân 1, Bắc Luân 2. ( Đ/c Thương - Phó Giám đốc Sở dự )

14 giờ 00: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri Trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. ( Theo GM số 315/GM-ĐĐBQH ngày 24/9/2020 của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh ). Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Huyện Hải Hà. ( Đ/c Thương - Phó Giám đốc Sở dự )

14 giờ 00: Tham gia khảo sát địa điểm đề xuất thực hiện dự án theo đề nghị của UBND TX Quảng Yên tại tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 03/9/2020 và Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 03/9/2020 và Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 03/9/2020. ( Theo GM số 3248/GM-SKHĐT ngày 24/9/2020 của Sở KH&ĐT ). Địa điểm: UBND Thị xã Quảng Yên. ( Phòng QLNL dự )

ngày 3/10/2020:

08 giờ 00: Ban Thường Vụ Tỉnh ủy làm việc với BCH Đảng bộ TP Móng Cái về tình hình công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; kết quả thực hiện KL số 653-KL/TU ngày 23/9/2020 của BTV Tỉnh ủy tại buổi làm việc với BTV Thành ủy Móng cái. ( Đ/c Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ trì. Theo GM số 03-GM/TU ngày 29/9/2020 của Tỉnh ủy ). Địa điểm: Đi kiểm tra thực địa tại TP Móng Cái. ( Đ/c Hiền - Giám đốc Sở dự )

08 giờ 00: Dự Hội nghị giới thiệu tiềm năng và quy định về xuất khẩu hàng hóa sang khu vực Đông Bắc Á tại Quảng Ninh. ( Theo cv số 3192/SCT-XNK ngày 28/9/2020 của Sở Công Thương ). Địa điểm: Khách sạn Biển Bắc, Đại lộ Hòa Bình, khu 4, TP Móng Cái. ( Đ/c Hiền - Giám đốc Sở, Đ/c Thương - Phó Giám đốc Sở dự )

08 giờ 00: Dự Lớp bồi dưỡng kiến thức về "Quản trị an ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống" dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, năm 2020. ( Theo TB số 69-TB/BTCTU ngày 09/9/2020 của Ban tổ chức Tỉnh ủy ). Địa điểm: Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Khu Cát Thành, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên. ( Đ/c Giang - Phó Giám đốc Sở dự cả ngày )

14 giờ 00: Ban Thường Vụ Tỉnh ủy làm việc với BCH Đảng bộ TP Móng Cái về tình hình công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; kết quả thực hiện KL số 653-KL/TU ngày 23/9/2020 của BTV Tỉnh ủy tại buổi làm việc với BTV Thành ủy Móng cái. ( Đ/c Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ trì. Theo GM số 03-GM/TU ngày 29/9/2020 của Tỉnh ủy ). Địa điểm: Tại TP Móng Cái. ( Đ/c Hiền - Giám đốc Sở dự

ngày 7/10/2020:

08 giờ 00: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri Trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. ( Theo GM số 315/GM-ĐĐBQH ngày 24/9/2020 của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh ). Địa điểm: Thành Phố Hạ Long. ( Đ/c Hiền - Giám đốc Sở dự )

08 giờ 30: Cục kỹ thuật an toàn và môi trường Công nghiệp tổ chức Đoàn giám sát tại đơn vị theo QĐ số 193/QĐ-ATMT về thực hiện Đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao tại các Nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón. ( Theo cv số 1149/ATMT-CNMT ngày 10/9/2020 của Cục KTAT&MTCN ). Địa điểm: Nhà máy Nhiệt điện Cẩm phả-TKV. ( Phòng QLNL dự )

14 giờ 00: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri Trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. ( Theo GM số 315/GM-ĐĐBQH ngày 24/9/2020 của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh ). Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa Công nhân Thành phố Cẩm Phả. ( Đ/c Hiền - Giám đốc Sở dự )

ngày 8/10/2020:

08 giờ 30: Cục kỹ thuật an toàn và môi trường Công nghiệp tổ chức Đoàn giám sát tại đơn vị theo QĐ số 193/QĐ-ATMT về thực hiện Đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao tại các Nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón. ( Theo cv số 1149/ATMT-CNMT ngày 10/9/2020 của Cục KTAT&MTCN ). Địa điểm: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh (1&2). ( Phòng QLNL dự )

ngày 14/10/2020:

08 giờ 30: Cục kỹ thuật an toàn và môi trường Công nghiệp tổ chức Đoàn giám sát tại đơn vị theo QĐ số 193/QĐ-ATMT về thực hiện Đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao tại các Nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón. ( Theo cv số 1149/ATMT-CNMT ngày 10/9/2020 của Cục KTAT&MTCN ). Địa điểm: Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê. ( Phòng QLNL dự )

ngày 15/10/2020:

08 giờ 30: Cục kỹ thuật an toàn và môi trường Công nghiệp tổ chức Đoàn giám sát tại đơn vị theo QĐ số 193/QĐ-ATMT về thực hiện Đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao tại các Nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón. ( Theo cv số 1149/ATMT-CNMT ngày 10/9/2020 của Cục KTAT&MTCN ). Địa điểm: Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long. ( Phòng QLNL dự )

ngày 30/10/2020:

08 giờ 00: Đoàn Bộ Công Thương đến làm việc về giám sát điều tra thống kê quốc gia Năng lực sx của một số sản phẩm công nghiệp. ( Theo cv số 6759/KCT-KH ngày 11/9/2020 của Bộ Công Thương ). Địa điểm: Phòng họp Sở Công Thương. ( Đ/c Thương - Phó Giám đốc Sở dự )

 
Hôm nay: ngày 1/10/2020

08 giờ 00: Dự Lớp bồi dưỡng kiến thức về "Quản trị an ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống" dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, năm 2020. ( Theo TB số 69-TB/BTCTU ngày 09/9/2020 của Ban tổ chức Tỉnh ủy ). Địa điểm: Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Khu Cát Thành, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên. ( Đ/c Giang - Phó Giám đốc Sở dự cả ngày )

08 giờ 30: Dự Họp trực tuyến triển khai các giải pháp kích cầu du lịch Quý IV năm 2020. ( Đ.c Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo GM số 732/GM-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh ). Địa điểm: Ủy ban nhân dân tỉnh. ( Đ/c Giang - Phó Giám đốc Sở dự )


TT

Ngày, tháng, năm

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại di động

     1.             

02/9/2020

(Thứ tư)

Đ/c Nguyễn Hoài Thương

Phó Giám đốc Sở

0983.168.169

Đ/c Lê Quang Đông

Trưởng phòng QLXNK

0982.825.257

Đ/c Hà Đăng Đệ

Lái xe

0982.384.266

     2.             

05/9/2020

(Thứ bảy)

Đ/c Nguyễn Thị Hiền

Giám đốc Sở

0913.507.328

Đ/c Phạm Đức Đề

Chánh Văn phòng Sở

0912.791.711

Đ/c Lê Đức Tình

Lái xe

0982.801.518

     3.             

06/9/2020

(Chủ nhật)

Đ/c Lê Hồng Giang

Phó Giám đốc Sở

0904.600.789

Đ/c Đào Duy Linh

Phó phòng QLNL

0983.744.825

Đ/c Hà Đăng Đệ

Lái xe

0982.384.266

     4.             

12/9/2020

(Thứ bảy)

Đ/c Nguyễn Hoài Thương

Phó Giám đốc Sở

0983.168.169

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Phó phòng QLTM

0983.010.875

Đ/c Hà Đăng Đệ

Lái xe

0982.384.266

     5.             

13/9/2020

(Chủ nhật)

Đ/c Nguyễn Thị Hiền

Giám đốc Sở

0913.507.328

Đ/c Phạm Đức Đề

Chánh Văn phòng Sở

0912.791.711

Đ/c Lê Đức Tình

Lái xe

0982.801.518

     6.             

19/9/2020

(Thứ bảy)

Đ/c Lê Hồng Giang

Phó Giám đốc Sở

0904.600.789

Đ/c Phạm Quốc Hùng

Phó phòng QLCN

0904.612.998

Đ/c Hà Đăng Đệ

Lái xe

0982.384.266

     7.             

20/9/2020

(Chủ nhật)

Đ/c Nguyễn Hoài Thương

Phó Giám đốc Sở

0983.168.169

Đ/c Lương Gia Hùng

Chánh Thanh tra Sở

0984.696.866

Đ/c Lê Đức Tình

Lái xe

0982.801.518

     8.             

26/9/2020

(Thứ bảy)

Đ/c Nguyễn Thị Hiền

Giám đốc Sở

0913.507.328

Đ/c Phạm Đức Đề

Chánh Văn phòng Sở

0912.791.711

Đ/c Lê Đức Tình

Lái xe

0982.801.518

 

9.

27/9/2020

(Chủ nhật)

Đ/c Lê Hồng Giang

Phó Giám đốc Sở

0904.600.789

Đ/c Bùi Quang Sơn

Trưởng phòng QLNL

0912.791.711

Đ/c Hà Đăng Đệ

Lái xe

0982.384.266

 

LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm: Chánh Văn phòng Sở Công thương
Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan số 2, Nguyễn Văn Cừ, TP. Hạ Long - Email: sct@quangninh.gov.vn

Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh