ngày 19/7/2024:

07 giờ 45: 950/GM-HĐND (1,5 ngày, Tại Hội trường A). Kỳ họp thứ 25 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Lãnh đạo HĐND và UBND TP./.

08 giờ 00: 651/GM-VP (Tại Phòng họp tầng 3) Nội dung: Công bố Quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024 của Công an tỉnh Quảng Ninh. Dự Đ/c Phạm Văn Kính - PCT UBND thành phố./.

08 giờ 00: HOÃN 650/GM-VP (Tại Phòng họp tầng 4) Làm việc với Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và phát triển nông về việc kiểm tra công tác kiểm soát tầu cá và xử lý vi phạm khai thác IUU tại các điểm kiểm soát tầu cá trên địa bàn tỉnh. Dự Đ/c Đinh Ngọc Chiến - PCT UBND thành phố./.

08 giờ 00: 3778/GM-SGTVT (Tập trung tại Km3+100/QL279, P. Quang Hanh); Mời làm việc kiểm tra hiện trường tại Km3+100/QL.279 (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả). Dự Lãnh đạo UBND TP./.

13 giờ 30: 1190-GM/TU (Tại phòng họp tầng 2, Trụ sở Thành ủy); Thường trực Thành ủy triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ Thành phố và Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố để thực hiện quy trình công tác cán bộ. Dự Lãnh đạo HĐND và UBND TP./.

14 giờ 00: 636/GM-UBND (Trực tuyến tại Trụ sở UBND TP); Dự cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Qn giai đoạn 2021 - 2025. Dự Lãnh đạo UBND TP./.

ngày 20/7/2024:

07 giờ 30: (Tại Di tích quốc gia Đình Cốc, P. Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh QN). Dự khai mạc lễ hội xuống đồng năm 2024 và đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Dự lãnh đạo UBND TP./.

07 giờ 30: (Tại Di tích quốc gia Đình Cốc, P. Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh QN). Dự khai mạc lễ hội xuống đồng năm 2024 và đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Dự lãnh đạo UBND TP./.

08 giờ 30: 648/GM-VP (Tại Hội trường A) Hội nghị sơ kết công tác giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn thành phố. Đ/c Chủ tịch UBND thành phố (Chủ trì), Đ/c Phạm Văn Kính - PCT UBND thành phố dự./.

ngày 21/7/2024:

17 giờ 15: (Tại khách sạn Hải Yến) Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập CLB tâm bằng hữu Cẩm Phả - QN (2014-2024). Dự đ/c Đinh Ngọc Chiến - PCT TT UBND TP; Đ/c Phạm Văn Kính - PCT UBND TP./.

ngày 22/7/2024:

08 giờ 00: 660/GM-VP.UBND (Tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh QN); Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2018/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh. Dự Lãnh đạo UBND TP./.

ngày 23/7/2024:

08 giờ 00: 05-GM/BĐD(Tại Hội trường A) Hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019 - 2024. Dự Lãnh đạo UBND TP.

14 giờ 00: 663/GM-UBND (Tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh); Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh lần thứ nhất năm 2024 (14h ngày 23/7/2024). Dự đ.c Chủ tịch UBND TP./.

14 giờ 00: 61/KH-KHCP (Tại Hội trường A); Hội nghị sơ kết hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019; Chương trình phối hợp giữa Hội khuyến học Thành phố với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gđ 2024-2030; Khen thưởng học sinh, giáo viên xuất sắc tiêu biểu năm học 2023-2024. Dự đ.c Đinh Ngọc Chiến - PCT TT UBND TP, đ.c Phạm Văn Kính - PCT UBND TP./.

ngày 24/7/2024:

13 giờ 15: 96/GM-HĐND (Tại Trụ sở HĐND và UBND phường); GM dự kỳ họp thứ 18, HĐND phường Cẩm Trung khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Thường trực HĐD TP./.

13 giờ 30: 22/GM-HĐND (Tại Trụ sở phường Cẩm Thạch); Dự kỳ họp thứ 11 (Kỳ hợp thường lệ năm 2024) Hội đồng nhân dân phường Cẩm Thạch khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Lãnh đạo UBND TP./.

14 giờ 00: 438-KH/TU (Tại Hội trường Tỉnh uỷ Quảng Ninh); Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025”. Dự đ.c Chủ tịch UBND TP./.

ngày 25/7/2024:

08 giờ 00: 638/GM-VP.UBND (Tại Trụ sở UBND tỉnh); Nghe và cho ý kiến về kế hoạch bố trí tạm cư, tái định cư phục vụ việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024- 2025. Dự Lãnh đạo UBND TP./.

08 giờ 30: 189/TB-TA (Tại Hội trường xét xử số 3 - Toà án nhân dân tỉnh QN) Thông báo về việc mở lại phiên toà sơ thẩm vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý số 76/2023/TLST-HC ngày 05/10/2023 về việc khiếu kiện hành vi hành chính. Dự lãnh đạo UBND TP./.

13 giờ 45: 24/GM-HĐND (Tại Trụ sở HĐND-UBND phường Cẩm Thành); Mời dự họp kỳ thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND phường khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đ.c Trần Hoàng Hải - PCT TT HĐND TP./.

ngày 28/7/2024:

09 giờ 00: (Tại Hội trường Liên cơ quan số 4, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh QN) Đại hội đại biểu hội văn nghệ dân gian tỉnh QN khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Lãnh đạo UBND TP.

ngày 29/7/2024:

08 giờ 00: 378/GM-LMHTX (Tại Hội trường Công ty CP Thiên Minh Phúc); Giấy mời dự khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2024. Dự Lãnh đạo UBND TP./.

08 giờ 00: 46/2024/QĐXXST-HC Tại Hội trường xét xử số 3 - Toà án nhân dân tỉnh QN. QĐ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về khiếu kiện Quyết định hành chính. Dự lãnh đạo UBND TP./.

ngày 1/8/2024:

07 giờ 30: Lịch Tiếp công dân định kỳ. Dự họp Lãnh đạo HĐND, UBND TP./.

ngày 15/8/2024:

07 giờ 30: Lịch Tiếp công dân định kỳ. Dự họp Lãnh đạo HĐND, UBND TP./.

 
Hôm nay: ngày 18/7/2024

07 giờ 45: 950/GM-HĐND (1,5 ngày, Tại Hội trường A). Kỳ họp thứ 25 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Lãnh đạo HĐND và UBND TP./.

08 giờ 00: 14/GM-SNV (Tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị Tỉnh); Dự hội nghị sơ kết công tác ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo toàn quốc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Dự Lãnh đạo UBND TP./.

08 giờ 00: 1229-GM/TU (Trực tuyến tại Trụ sở UBND TP); Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự đ.c Chủ tịch UBND TP./.

08 giờ 30: 196/TTr (Tại Sở TN&MT); Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty than Hạ Long - TKV. Dự Lãnh đạo UBND TP./.

09 giờ 30: 1189-GM/TU (Tại phòng họp tầng 4); Thường trực Thành ủy Cẩm Phả triệu tập dự HN BTV Tỉnh ủy theo GM 1229 ngày 11/7/2024 của Tỉnh ủy. Dự đ.c Chủ tịch UBND TP./.

14 giờ 00: 649/GM-VP (chuyển từ phòng họp tầng 4 sang phòng Tiếp công dân) Trực tuyến: Nghe và cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án: Khai thác giai đoạn II - Mỏ than Mông Dương - Công ty than Mông Dương (điều chỉnh). Dự Đ/c Chủ tịch UBND TP./.

14 giờ 30: 4143/GM-TNMT (Tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV); Họp thẩm tra hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV. Dự Lãnh đạo UBND TP./.

15 giờ 00: 130/GM-UBND (Kiểm tra tại thực địa Khu đô thị Green Dragon City, sau đó họp tại Nhà điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn TTP) Họp kiểm tra, đánh giá các điều kiện đảm bảo an toàn về sân khấu tại địa điểm tổ chức sự kiện đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tại thành phố Cẩm phả. Đ/c Đinh Ngọc Chiến - PCT TTUBND thành phố (Chủ trì)./.


LỊCH CÔNG TÁC UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
Chịu trách nhiệm : Đồng chí Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 376 - Đường Trần Phú - Phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh