ngày 15/11/2019:

14 giờ 00: Họp tuần

 
Hôm nay: ngày 14/11/2019

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (14/11/1945-14/11/2019)


15 giờ 30: GĐ làm việc với khoa Bệnh Phổi (Dự kiến)


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI QUẢNG NINH
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Quảng Ninh