“Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”
Hôm nay: ngày 8 / 12 / 2023

08 giờ 00: Đ/c Hoàng Trung Kiên - TB dự họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. (GM số 101/GM-HĐND ngày 21/11/2023)./.

08 giờ 00: Đ/c Châu Thành Hưng - PTB dự Hội nghị toàn quốc Chính phủ triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp (GM số 1058/GM-VP UBND ngày 06/12/2023)./.

13 giờ 30: Đ/c Lê Hữu Phúc - PTB làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường - Quốc hội khóa XV khảo sát phục vụ thẩm tra quy hoạch không gian biển quốc gia, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 tại thành phố Móng Cái. (KH số 302/KH-UBND ngày 06/12/2023)./.

14 giờ 30: Đ/c Châu Thành Hưng - PTB dự Hội nghị kỷ niệm 20 năm thành lập 20 năm thành lập Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang tại Trung tâm tổ Hội nghị tỉnh Bắc Giang./.

14 giờ 30: Đ/c Lê Hữu Phúc - PTB họp tại UBND huyện Vân Đồn, nội dung: Tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan v,v tổ chức triển khai nghiệm thu, vận hành hạng mục cấp điện thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã hạ Long. (GM số 589/GM-UBND ngày 06/12/2023)./.


Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại"