“Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”
ngày 23/5/2024:

08 giờ 00: Đ/c Phạm Xuân Đài - TB họp tại hội trường BCH đảng bộ tỉnh, nội dung: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 50, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thảo luận về một số nội dung công việc trong thời gian tới. (GM số 1185-GM/TU ngày 17/5/2024)./.

15 giờ 15: Đ/c Phạm Xuân Đài - TB họp tại trụ sở Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, nội dung: dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. (GM số 1186-GM/TU ngày 21/5/2024)./.

ngày 24/5/2024:

09 giờ 00: Đ/c Lê Hữu Phúc - PTB họp tại phòng họp QEZA, nội dung: Làm việc để thống nhất thực hiện các nội dung kết luận và kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra số 22/KL-TTr ngày 18/4/2023. (GM số 999/GM-BQLKKT ngày 21/5/2024)./.

Hôm nay: ngày 22 / 5 / 2024

09 giờ 00: Đ/c Châu Thành Hưng - PTB họp tại phòng họp QEZA, nội dung: thống nhất thời gian gia hạn sử dụng đất và đơn giá thuê mặt nước cho Công ty cổ phần DEVYT để nuôi Tu hài và Hầu thương phẩm trên biển tại đảo Đống Chén, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn. (GM số 978/GM-BQLKKT ngày 17/5/2024)./.

09 giờ 00: Đ/c Lê Hữu Phúc - PTB họp bàn giao, tiếp nhận và quản lý công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu. (GM số 985/GM-BQLKKT ngày 20/5/2024)./.


Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại"