ngày 25/9/2023:

08 giờ 00: Đ/c Lê Hữu Phúc - PTB họp tại trụ sở UBND tỉnh, nội dung: V/v Nghe báo cáo: ( 1 ) Việc lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh; ( 2 ) Việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2023 cấp huyện. (GM số 824/GM-VP ngày 21/9/2023)./.

14 giờ 00: Đ/c Hoàng Trung Kiên - TB họp tại phòng họp QEZA, nội dung: họp về việc khắc phục tồn tại về công tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đường tỉnh 341. (GM số 1700/GM-BQLKKT ngày 21/9/2023)

ngày 26/9/2023:

08 giờ 30: Đ/c Lê Hữu Phúc- PTB họp tại trụ sở UBND huyện Vân Đồn, nội dung: V.v đề nghị được cải tạo và sử dụng cơ sở vật chất để Trường THCS-THPT Trần Khánh Dư chuẩn bị các điều kiện để hoạt động trở lại. (GM số 453/GM-UBND ngày 21/9/2023)./.

13 giờ 30: Đ/c Lê Hữu Phúc - PTB đi kiểm tra hiện trường các dự án vốn ngoài nghân sách sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn KKT Vân Đồn. (VB số 1329/TTr ngày 21/9/2023)./.

13 giờ 30: Đ/c Châu Thành Hưng - PTB họp tại phòng họp QEZA, nội dung: làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (VB số 129/NCPTBVV-CV ngày 15/9/2023)./.

14 giờ 30: Đ/c Châu Thành Hưng - PTB họp tại trụ sở thanh tra tỉnh, nội dung: Liên quan đến các nội dung chấp thuận chủ đầu tư: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. gia hạn thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh chủ trương dự án. (GM số 1331/TTr-NV3 ngày 22/9/2023)./.

ngày 27/9/2023:

08 giờ 00: Đ/c Châu Thành Hưng - PTB tham dự Hội nghị công bố Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương - DDCI 2023 tại Hội trường Cafe Doanh nhân - Nhà hàng The Bay. (GM số 33/GM-BXTĐT ngày 21/9/2023)./.

14 giờ 00: Đ/c Hoàng Trung Kiên - TB họp tại Hội trường A, Trụ sở Liên cơ quan số 4, nội dung: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 24, khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 (GM số 241-GM/ĐUK ngày 19/9/2023)./.

ngày 30/9/2023:

14 giờ 30: Đ/c Hoàng Trung Kiên - TB dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng./.

 
Hôm nay: ngày 24/9/2023


Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”


LỊCH CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh