ngày 19/7/2024:

08 giờ 00: Đ/c Lê Hữu Phúc - PTB họp tại trụ sở UBND tỉnh, nội dung: Hội nghị Thường trực Chính phủ về chuyển đổi số (GM số 657/GM-UBND ngày 17/7/2024)./.

09 giờ 30: Đ/c Phạm Xuân Đài - TB họp tại trụ sở UBND thị xã Quảng Yên, nội dung: Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Quôc hội về việc thực hiện giám sát chuyên đề "Thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. (KH số 170/KH-UBND ngày 16/7/2024)./.

14 giờ 00: Đ/c Châu Thành Hưng - PTB họp tại trụ sở Công an tỉnh, nội dung: Họp giao ban Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 tỉnh (mở rộng). (GM số 67/GM-TGV ngày 17/7/2024)./.

14 giờ 00: Đ/c Phạm Xuân Đài - TB họp tại trụ UBND tỉnh, nội dung: Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Quôc hội về việc thực hiện giám sát chuyên đề "Thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. (KH số 170/KH-UBND ngày 16/7/2024)./.

 
Hôm nay: ngày 18/7/2024

09 giờ 00: Đ/c Phạm Xuân Đài - TB họp tai trụ sở Tỉnh ủy, nội dung: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy - ND3: Nghe báo cáo rà soát đối với một số chủ trương về quy hoạch, đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh.(GM số 1229-GM/TU ngày 12/7/2024)./.

17 giờ 30: Đ/c Phạm Xuân Đài - TB họp tại trụ sở UBND tỉnh, nội dung: Tham dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2024 (GM số 652/GM-UBND ngày 17/7/2024)./.


Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại"


LỊCH CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh