ngày 23/3/2023:

08 giờ 00: Đ/c Hoàng Trung Kiên - TB họp tại trụ sở UBDN tỉnh, nội dung: V/v Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2023 ( GM số 216/GM-UBND ngày 21/3/2023)

14 giờ 00: Đ/c Châu Thành Hưng - PTB họp tại trụ sở UBND tin hr, nội dung: V/v nghe báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết việc làm năm 2023 (GM số 217/GM-UBND ngày 22/3/2023)./.

ngày 24/3/2023:

09 giờ 00: Đ/c Hoàng Trung Kiên họp tại trụ sở Tỉnh ủy, nội dung: làm việc với Đoàn công tác Bộ Ngoại giao. (KH số 275-KH/TU ngày 21/3/2023)./.

13 giờ 00: Kính mời toàn thể CBCC,VC, NLĐ dự Đại hội Công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Hội trường QEZA. (TB số 13/TB-CĐBQLKKT ngày 20/3/2023)./.

ngày 25/3/2023:

08 giờ 00: Đ/c Hoàng Trung Kiên - TB họp tại Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh, nội dung: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 34 khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (GM số 726-GM/TU ngày 21/3/2023)./.

 
Hôm nay: ngày 22/3/2023

08 giờ 00: Đ/c Hoàng Trung Kiên - TB họp tại trụ sở Tỉnh ủy, nội dung: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (GM số 727-GM/TU ngày 21/3/2023)./.

08 giờ 30: Đ/c Phạm Thanh Thủy - PTB họp giải quyết đề nghị di chuyển địa điểm bán lẻ xăng dầu từ lô 1-3 sang lô 1-29 Khu công nghiệp Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tại KCN Cái Lân. (GM số 453/GM-BQLKKT ngay 20/3/2023)./.


Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!


LỊCH CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh